Βοήθεια

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις - Πωλητές

Δοκιμή συστήματος – έναρξη δοκιμαστικής δημοπρασίας

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια δοκιμαστική δημοπρασία μόνο στην κατηγορία Δοκιμή δημοπρασιών.

Πόσο κοστίζει η χρήση της BalkanAuction για έναν πωλητή;

Η εγγραφή στην ιστοσελίδα είναι δωρεάν.
Η έναρξη δημοπρασίας επίσης είναι δωρεάν.
Τέλη εισπράττονται για τη χρήση πρόσθετων (προωθητικών) επιλογών και έχουν καθορισμένο ύψος. Χρεώνονται σε κάθε έναρξη και επανεκκίνηση δημοπρασίας, αλλά μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν επιλεγμένες από τον πωλητή επιλογές:
- Bold / Εντονα γράμματα - 0.30 €
- Highlighted / Έγχρωμη δημοπρασία - 0.70 €
- Category Top / Κορυφή στην κατηγορία - 1.30 €
- Homepage Top / Κορυφή σε αρχική σελίδα - 2.50 €
Σε περίπτωση ολοκλήρωσης συναλλαγής υπάρχει μια τελική χρέωση. Αυτή είναι 4.3% από την τελική τιμή, αλλά όχι περισσότερο από 49 € και όχι λιγότερο από 0.01 €.
Παραδείγματα: Όταν πραγματοποιηθεί συναλλαγή σε τιμή 1.00 € - η χρέωση θα είναι 0.04 €˙ σε τιμή 20 € - χρέωση 0.86 €˙ σε τιμή 300 € - χρέωση 12.90 €˙ σε τιμή 5000 € - χρέωση 49 €
Οι προμήθειες χρεώνονται στο λογαριασμό του πωλητή. Περισσότερες πληροφορίες - Χρεώσεις

Επεξεργασία ενεργών δημοπρασιών

Εάν η υποβολή προσφορών δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, μπορείτε να αλλάξετε τα πάντα στη δημοπρασία. Η σύνδεση με Διόρθωση δημοπρασίας είναι προσβάσιμη στη σελίδα κάθε δημοπρασίας σας, αλλά μόνο μετά την είσοδο στο σύστημα. Η διόρθωση και η επεξεργασία είναι δυνατή και από Ενεργές δημοπρασίες.
Δυνατότητα προσθήκης διαφημιστικών επιλογών υπάρχει μέχρι 6 ώρες πριν την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, ακόμα και αν η διαδικασία πλειοδότησης έχει ξεκινήσει.
Οι χρεώσεις αυτών των επιλογών μειώνονται στο ήμισυ (50%), όταν απομένουν λιγότερες από 3 μέρες. Η προσθήκη επιλογών διαφήμισης είναι δυνατή είτε από τη σελίδα της ίδιας της δημοπρασίας, είτε από Ενεργές δημοπρασίες

Πρόωρη λήξη δημοπρασίας

Πρόωρη λήξη δημοπρασίας είναι δυνατή όταν δεν υπάρχει πλειοδότηση ή όταν υπάρχει μόνο ένας πλειοδότης, οπότε στην προκειμένη περίπτωση ο πλειοδότης θεωρείται αγοραστής. Η λήξη μιας δημοπρασίας με δύο ή περισσότερους πλειοδότες είναι αδύνατη.

Μη οριστικοποιημένη συναλλαγή – επιστροφή τελικής χρέωσης

Εάν μια πώληση δεν οριστικοποιηθεί, κάθε πωλητής έχει τη δυνατότητα επιστροφής της τελικής χρέωσης. Η ενέργεια αυτή είναι δυνατή μόνο μετά από προσωπικό αίτημα (ανάμεσα στη 10η και τη 25η μέρα από τη λήξη της δημοπρασίας). Ο σύνδεσμος για αυτό υπάρχει στη σελίδα της ίδιας της δημοπρασίας. Πληροφορίες - ενότητα Βοήθεια

Σύμφωνα με το σ. 14.1 των Γενικών Όρων, για μια μη ελεγχόμενη συναλλαγή, σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού της δημοπρασίας - κατόπιν συμφωνίας μεταξύ πωλητή και χρήστη μέσω της επιλογής επικοινωνίας του συστήματος - δεν υπάρχει δυνατότητα:
- αιτήματος επιστροφής τελικής χρέωσης σε περίπτωση μη οριστικοποίησης˙
- σχολίων αξιολόγησης.
Το σύστημα επιτρέπει ένα τέτοιο τύπο συναλλαγών, αλλά δεν τις συνιστά.
Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι συναλλαγές και συμφωνίες που πραγματοποιήθηκαν χωρίς τα σύνηθη εργαλεία του συστήματος (Υποβολή προσφορών, Αγόρασε τώρα, Κάνε προσφορά), αλλά μόνο μέσω της επιλογής επικοινωνίας, δεν σας παρέχουν προστασία από κακόβουλους χρήστες. Σημειώνουμε ότι όταν έχετε μια συμφωνία για συγκεκριμένο προϊόν, μπορείτε να διορθώσετε τη δημοπρασία ή να ξεκινήσετε παρόμοια δημοπρασία με Καθορισμένη τιμή, ίση με την τιμή που συμφωνήθηκε και να υποχρεώσετε τον αντισυμβαλλόμενο να χρησιμοποιήσει τα κανονικά εργαλεία του συστήματος, δηλαδή το κουμπί Αγόρασε ΤΩΡΑ. Με αυτόν τον τρόπο η συναλλαγή θα είναι επίσημα καταχωρημένη και θα είστε προστατευμένος από πιθανή μη οριστικοποίηση με τη δυνατότητα επιστροφής της τελικής χρέωσης και την αναφορά στο σύστημα αξιολόγησης.

Έλλειψη επικοινωνίας με τον αγοραστή

Οι πιθανοί λόγοι για τους οποίους δεν υπάρχει επαφή με τον αγοραστή είναι πολυάριθμοι. Παρακαλούμε, προσπαθήστε ξανά να επικοινωνήσετε. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπάρχει περαιτέρω επαφή μαζί σας (μέσα σε 48 ώρες), μπορείτε να αφήσετε ένα σχετικό σχόλιο αξιολόγησης. Αυτό θα είναι μία καλή ένδειξη τόσο για τους διαχειριστές, όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες.

Επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το σ. 14.2

Επιβολή κυρώσεων εφαρμόζεται μετά από ανίχνευση σειράς ψευδών δηλώσεων εκ μέρους του πωλητή σχετικά με δεδηλωμένο λόγο για την πρόωρη λήξη δημοπρασιών και βάσει του σ. 14.2 των Γενικών Όρων.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι η τήρηση των κανόνων του σ. 14.2 αποτελεί εναλλακτική ενάντι στην απενεργοποίηση του προφίλ ενός χρήστη.
Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση πρόωρου τερματισμού μίας δημοπρασίας λόγω συμφωνίας συναλλαγής μέσω της ενότητας επικοινωνίας του συστήματος, η εν λόγω ενέργεια πρέπει να γίνει με δηλωμένο λόγο "Συμφωνημένη πώληση μέσω του συστήματος BalkanAuction", και όχι "Άλλη αιτία". Το αντίθετο χαρακτηρίζεται ως προφανής παρατυπία.

Αποκλεισμός χρήστη από συμμετοχή σε δημοπρασία

Η τοποθέτηση χρηστών σε «μαύρη λίστα» συγκεκριμένου πωλητή αφαιρεί τη δυνατότητά τους για μελλοντική συμμετοχή στις δημοπρασίες του. Η προσθήκη σε αυτήν τη λίστα (Αποκλεισμένοι αγοραστές) πραγματοποιείται από τη σελίδα προφίλ των ίδιων των χρηστών (περισσότερες πληροφορίες)
Επιπλέον – κατά την έναρξη δημοπρασίας είναι διαθέσιμη μια επιλογή περιορισμού, η οποία επιβάλλει απαγόρευση συμμετοχής χρηστών με χαμηλό βαθμό αξιολόγησης (κάτω από 6). Η επιλογή είναι διαθέσιμη για πωλητές με βαθμολογία 10 και άνω.