Πολιτική απορρήτου


Πολιτική Απορρήτου

Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της πλατφόρμας δημοπρασιών, μας εμπιστεύεστε τα στοιχεία σας. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι σημαντικό. Ελπίζουμε ότι θα αφιερώσετε τον απαραίτητο χρόνο για μια προσεκτική ανάγνωση.

Η χρήση «cookies»: Βοηθούν το σύστημα στην παροχή υπηρεσιών. Με τη χρήση των υπηρεσιών αποδέχεστε τη χρήση "cookies" από το σύστημα. «Cookie» αποτελεί ένα μικρό κομμάτι κειμένου, που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη/επισκέπτη του ιστότοπου. Βοηθά στο να διατηρηθούν πληροφορίες για την επίσκεψή σας, καθώς και οι ρυθμίσεις σας. Αυτό μπορεί να διευκολύνει την επόμενη επίσκεψή σας και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για σας. Χρησιμοποιούνται και ορισμένα ίχνη αναγνώρισης (cookies) τρίτων ως μέρος των υπηρεσιών μας. Αυτά τα ίχνη αναγνώρισης τα διαχειρίζονται οι σχετικοί ιστότοποι και δεν ελέγχονται από εμάς, ενώ κάποια μπορούν να απενεργοποιηθούν με τη χρήση των γενικών ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Για άλλα, επισκεφθείτε τους σχετικούς ιστότοπους και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται.
Adsense - συλλέγει δεδομένα για να εμφανίζει ξεχωριστά στοχευμένες διαφημίσεις.
Google Analytics - δημιουργία στατιστικών επισκεψιμότητας και πηγών επισκεψιμότητας (για άρνηση https://support.google.com/analytics/answer/181881).
Μπορείτε να επιλέξετε αν θα δεχθείτε τα "cookies" ή όχι. Αν θέλετε να μάθετε πότε λαμβάνει η συσκευή σας ένα "cookie", μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να σας ειδοποιεί για αυτό. Αυτό σας επιτρέπει να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε ένα "cookie". Η συσκευή σας μπορεί να ρυθμιστεί να απορρίπτει όλα τα "cookie", αλλά στην περίπτωση αυτή ο ιστότοπος δεν θα λειτουργήσει σωστά.

Προσωπικές πληροφορίες και αποθήκευση: Σύμφωνα με του Γενικούς Όρους χρήσης του συστήματος, από τους χρήστες συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Ο λόγος για αυτό είναι η καταχώρηση αριθ. 21044 του περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Νόμου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και οι ιδιαιτερότητες της δραστηριότητας που ασκούν οι χρήστες στο σύστημα. Κάθε άτομο που επιθυμεί να εγγραφεί θεωρείται ότι συμφωνεί να παράσχει τα προσωπικά στοιχεία του στη μορφή που απαιτείται (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για πωλητές - πρόσθετα στοιχεία σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/514).
Η πρόσβαση και η αποθήκευση των προσωπικών σας στοιχείων αποτελεί κύρια προτεραιότητα του συστήματος. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, προσπαθούμε να σας προσφέρουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία, μαζί με τη δυνατότητα για την αιτιολογημένη διόρθωσή τους, εάν είναι απαραίτητο. Τα διατηρούμε προσεκτικά και με ασφάλεια για βάσιμους λόγους επιχειρηματικού και νομικού χαρακτήρα.
Όταν υπάρχει συναλλαγή μεταξύ χρηστών (αγοραστή και πωλητή), ο ιστότοπος δεν παρέχει προσωπικά στοιχεία. Η παροχή πληροφοριών επικοινωνίας εκτός του συστήματος και/ή παράδοσης, αποτελεί δέσμευση, ευθύνη και είναι κατά την κρίση των ίδιων των χρηστών.
H BalkanAuction παρέχει στους χρήστες της μια εσωτερική μη δημόσια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων, που διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ τους. Τα μηνύματα που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας είναι διαθέσιμα στο προφίλ του χρήστη (έως και 60 μέρες) και αντίγραφο κάθε μηνύματος αποστέλλεται στον παραλήπτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα μηνύματα, που ανταλλάσσονται μεταξύ των χρηστών είναι εμπιστευτικά και μόνο ο παραλήπτης και ο αποστολέας μπορούν να διαβάζουν το περιεχόμενο. Κατ’ εξαίρεση, όλα τα μηνύματα που αποστέλλονται μεταξύ των χρηστών μπορούν να διαβαστούν από τη BalkanAuction για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους Γενικούς Όρους και να εξαλειφθούν οι κακόβουλες ενέργειες στο σύστημα και στους χρήστες του.
Σε αντίθεση με τη μη δημόσια επικοινωνία, η δημόσια επικοινωνία είναι προσβάσιμη σε κάθε επισκέπτη στην ιστοσελίδα και διαμορφώνεται από ερωτήσεις και απαντήσεις στο δημόσιο τμήμα κάτω από κάθε δημοπρασία.
Η επικοινωνία μέσω του συστήματος της BalkanAuction πρέπει να συμμορφώνεται με τους ακόλουθους κανόνες:
  - να μην περιέχει προσβολές και δυσφημιστικές δηλώσεις, που θα μπορούσαν να βλάψουν την ηθική ακεραιότητα ή την ιδιωτική ζωή των άλλων,
  - να μην περιέχει προσωπικές ή / και εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τρίτους, ενεργούς χρήστες του συστήματος,
  - να μην περιέχει διαφημίσεις για άλλους εμπορικούς ιστότοπους,
  - να μην περιέχει μηνύματα που προορίζονται να παρακάμπτουν τους όρους χρήσης του συστήματος
  - να μην περιέχει αιτήματα για πώληση ή ανταλλαγή ενός ή περισσότερων προϊόντων, είτε έχουν δηλωθεί στο σύστημα BalkanAuction είτε όχι, με σκοπό να αποφευχθεί η πληρωμή των τελικών χρεώσεων,
  - να μην περιέχει αγενή/άσεμνη γλώσσα και απειλές.
Στόχος μας είναι να διαχειριζόμαστε τις υπηρεσίες μας με τρόπο που προστατεύει τις πληροφορίες από τυχαία ή κακόβουλη καταστροφή. Ως εκ τούτου μετά τη διαγραφή τους από τις βάσεις δεδομένων, ενδέχεται να μη διαγράψουμε αμέσως τα εναπομείναντα αντίγραφα από τους ενεργούς διακομιστές μας και να μην καταργήσουμε τις πληροφορίες από τα συστήματα αρχειοθέτησής μας.
Θα μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με επιχειρήσεις, με οργανισμούς ή με εξωτερικούς συνεργάτες εάν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η πρόσβαση, η χρήση, η διατήρηση ή η αποκάλυψη είναι απαραίτητες για:
  - να συμμορφώνεται με οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο, διάταγμα, κανονιστική διαδικασία ή εκτελεστέα κυβερνητική απαίτηση
  - εφαρμογή των σχετικών Γενικών Όρων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ενδεχόμενων παραβάσεων
  - ανίχνευση, πρόληψη ή άλλες ενέργειες σχετικά με απάτη, τεχνικά προβλήματα ή προβλήματα σχετικά με την ασφάλεια
  - λήψη μέτρων για την προστασία από παραβίαση των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας του συστήματος, των χρηστών μας ή του κοινού
Σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς ή πώλησης περιουσιακών στοιχείων εταιρειών θα συνεχίσουμε να εγγυόμαστε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών πληροφοριών και θα ειδοποιήσουμε τους χρήστες προτού μεταβιβαστούν ή γίνουν αντικείμενο άλλου ηλεκτρονικού συστήματος και των Γενικών Όρων προσωπικές πληροφορίες.
Μπορούμε να μοιραζόμαστε πληροφορίες δημοσίως που δεν σας προσδιορίζουν προσωπικά. Παράδειγμα – τέτοιες πληροφορίες που δείχνουν τάσεις για τη γενική χρήση των υπηρεσιών μας.
Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για την προστασία της BalkanAuction και των χρηστών μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, αποκάλυψη ή καταστροφή των πληροφοριών που διατηρούμε. Συγκεκριμένα:
  - κρυπτογραφούμε τις υπηρεσίες μας χρησιμοποιώντας SSL
  - επανεξετάζουμε τις πρακτικές συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφάλειας, για την προστασία από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα
  - η πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες περιορίζεται στους υπαλλήλους, τους υπεργολάβους και τους εκπροσώπους της BalkanAuction. Αυτοί δεσμεύονται από αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου

Η πολιτική απορρήτου μας δεν ισχύει για υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλες εταιρείες ή ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ή ιστότοπων που ενδέχεται να εμφανίζονται ως διαφημίσεις ή σε περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες, όπως σχόλια, τίτλοι, περιγραφές και εικόνες δημοπρασιών. Η πολιτική δεν καλύπτει πρακτικές πληροφόρησης άλλων εταιρειών και οργανισμών που διαφημίζουν τις υπηρεσίες μας και οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν ίχνη αναγνώρισης (cookies), ετικέτες εικονοστοιχείων και άλλες τεχνολογίες για την προβολή και προώθηση σχετικών διαφημίσεων.

Οι Γενικοί Όροι και η Πολιτική Απορρήτου είναι συνδεδεμένα έγγραφα, και κάθε αλλαγή στην Πολιτική απεικονίζεται στην ημερομηνία της τελευταίας αλλαγής στους Γενικούς Όρους.

Υποχρεωτικές πληροφορίες και δικαιώματα.