ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Αυτό το έγγραφο περιγράφει τους Όρους και τις Προϋποθέσεις για τη χρήση των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας BalkanAuction.com (εν συντομία BalkanAuction).
Ο ιστότοπος διατηρείται και υποστηρίζεται από την Auction.BG Ltd.

Το BalkanAuction είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών, στην οποία κάθε χρήστης μπορεί να:
- προσφερει προς πώληση είδη, τόσο με πλειστηριασμό (δημοπρασία) όσο και σε καθορισμένη τιμή•
- αγοράζει και να συμμετέχει στην πλειοδότηση για δημοπρασίες που ξεκινούν από άλλο χρήστη.

Όροι, που χρησιμοποιούνται στους παρόντες γενικούς όρους:
  - ηλεκτρονική δημοπρασία - αγγελία μέσω διαδικτύου για πώληση, που πραγματοποιείται μέσω του ιστοτόπου BalkanAuction
  - χρήστης - κάθε πρόσωπο που έχει εγγραφεί για να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ιστότοπου•
  - πωλητής - χρήστης που ξεκινά μια ηλεκτρονική δημοπρασία•
  - αγοραστής - χρήστης που έχει κερδίσει μια ηλεκτρονική δημοπρασία•
  - συναλλαγή - όταν ένας αγοραστής έχει κερδίσει μια ηλεκτρονική δημοπρασία, θεωρείται ότι υπάρχει συναλλαγή πώλησης μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή•
  - μη ελεγχόμενη συναλλαγή - συμφωνία μεταξύ πωλητή και χρήστη για συγκεκριμένη δημοπρασία μέσω της επιλογής «επικοινωνίας» του συστήματος•
  - λογαριασμός χρήστη - ένας εικονικός ατομικός λογαριασμός που απεικονίζει από και προς τη BalkanAuction με βάση τη χρήση των επί πληρωμή λειτουργιών της πλατφόρμας, μπόνους και άλλα. Σημαντικό: ο λογαριασμός δεν έχει λειτουργικότητα πληρωμής μεταξύ των μερών μιας συμφωνίας (Πωλητής-Αγοραστής). Οι μονάδες που διατίθενται σε αυτό δεν είναι ηλεκτρονικό χρήμα κατά την έννοια των κανονισμών για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών•
  - βαθμολογία - ένα σύστημα αξιολόγησης, με βάση τα σχόλια από τον ένα χρήστη για τον άλλο•
  - δεσμευμένη τιμή - τιμή κάτω από την οποία ο πωλητής δε συμφωνεί να γίνει συναλλαγή•
  - αγοράστε τώρα τιμή - τιμή στην οποία ο πωλητής συμφωνεί να πραγματοποιηθεί συναλλαγή και χωρίς πλειοδότηση.

Δεδομένου ότι η BalkanAuction είναι ένας διεθνής ιστότοπος, πρέπει να επιλεγεί και να τηρηθεί μία επίσημη ζώνη ώρας. Η ζώνη αυτή είναι UTC+2.

1. Αυτοί οι γενικοί όροι καθίστανται υποχρεωτικοί για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη.

2. Η BalkanAuction διατηρεί το δικαίωμά της να τροποποιεί μονομερώς αυτούς τους γενικούς όρους.

3. Σε περίπτωση αλλαγής αυτών των Γενικών Όρων, το σύστημα ειδοποιεί όλους τους ενεργούς χρήστες. Εφόσον ο χρήστης δεν ασκήσει το δικαίωμά του να διαφωνήσει με τις αλλαγές εντός της νόμιμης προθεσμίας και συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστοτόπου, θεωρείται ότι συμφωνεί με τους νέους Γενικούς Όρους.

4. Ο ιστότοπος δεν είναι μεσάζων, δε συμμετέχει και δεν ευθύνεται με κανένα τρόπο για τις συναλλαγές, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ αγοραστών και πωλητών.

Εγγραφή

5. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου πρέπει να εγγραφεί.

6. Κάθε πρόσωπο που έχει υποβάλει αίτηση εγγραφής θεωρείται ότι συμφωνεί με τους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και με όλες τις διαδικασίες που συνοδεύουν την εγγραφή και τον επακόλουθο ελέγχο ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένης πιστοποίησης μέσω τηλεφωνικού μηνύματος.

7. Έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν ικανά φυσικά πρόσωπα, άνω των 18 ετών. Τα νομικά πρόσωπα εγγράφονται μέσω των φυσικών προσώπων που τα εκπροσωπούν.

8. Η BalkanAuction συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες (με βάση Αναγν. αριθ. 21044 του περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Νόμου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας).
  8.1. Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφεί θεωρείται ότι συμφωνεί να παρέχει τα προσωπικά του στοιχεία•
  8.2. Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να εγγραφει θεωρείται ότι γνωρίζει την Πολιτική Απορρήτου και την αποδέχεται•
  8.3. Σε περίπτωση συναλλαγής μεταξύ αγοραστή και πωλητή, ο ιστότοπος δεν παρέχει αυτόματα προσωπικά δεδομένα•
  8.4. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία επικοινωνίας/παρόδοσης•
  8.5. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να εγγραφεί θεωρείται ότι συμφωνεί με τη λήψη ειδοποιήσεων βάσει των δραστηριοτήτων του στο σύστημα.

9. Η εγγραφή, τα σχετικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης) και οι προκύπτουσες οφειλές προς τον ιστότοπο είναι προσωπικά και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους. Η εγγραφή νέων/πρόσθετων λογαριασμών από τους χρήστες επιτρέπεται, αλλά αποκλειστικά μόνο από χρήστες τύπου Πωλητών με μεγάλο αριθμό και είδη αντικειμένων προς πώληση. Απαιτείται έγκριση διαχειριστή, κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

10. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα:
  - άρνησης εγγραφής•
  - τερματισμού εγγραφής χωρίς προειδοποίηση•
  - να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και έγγραφα ταυτοποίησης των χρηστών•
  - να ζητήσει την καταβολή εγγύησης για την αποτροπή κακόβουλων / ακατάλληλων ενεργειών•
  - να απενεργοποιήσει την εγγραφή κατόπιν αιτήματος του χρήστη.

11. Ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τα προσωπικά δεδομένα που προβάλλονται δημόσια από χρήστες σε δημοπρασίες, δημόσια κείμενα και σχόλια.

Χρεώσεις

12. Η εγγραφή είναι δωρεάν.

13. Η BalkanAuction δεν εισπράττει αμοιβές από τους αγοραστές (εξαιρουμένης συνδρομές χρηστών).

14. Οι πωλητές χρεώνονται για τη χρήση πρόσθετων/διαφημιστικον επιλογών, όπως και για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής, σύμφωνα με την επιλογή Χρεώσεις.
  14.1. Τελική χρέωση πραγματοποιείται επίσης για μια μη ελεγχόμενη συναλλαγή, δηλαδή σε περίπτωση πρόωρης λήξης της δημοπρασίας κατόπιν συμφωνίας μεταξύ πωλητή και χρήστη μέσω της ενότητας επικοινωνίας του συστήματος. Αυτή η χρέωση είναι μικρότερη από την κανονική και ανέρχεται σε 3.4% της αρχικής/τρέχουσας τιμής της ακυρωμένης δημοπρασίας. Η πραγματοποίηση συναλλαγής αυτού του είδους αφαιρεί τη δυνατότητα σχολίων αξιολόγησης και αίτημα επιστροφής της τελικής χρέωσης για μη οριστικοποίηση συναλλαγής. Σε περίπτωση συμφωνίας για συναλλαγή μέσω επικοινωνίας είναι υποχρεωτική η λήξη της δημοπρασίας με δηλωμένη αιτία «Διακανονισμένη πώληση μέσω του συστήματος». Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή παράλειψη χαρακτηρίζεται ως πρόδηλη αναξιοπιστία.
  14.2. Σε περίπτωση ανειλικρινούς δήλωσης του πωλήτη σχετικά με την αιτία πρόωρης λήξης της δημοπρασίας, χρεώνεται το μέγιστο δυνατό ποσό (49 ευρώ), αλλά όχι περισσότερο από την αξία της συναλλαγής. Παρατυπία που αποβαίνει σε κύρωση θεωρείται και ο πρόωρος τερματισμός με υποδεδειγμένη αιτία διαφορετική από «Διακανονισμένη πώληση μέσω του συστήματος», αλλά με αποδεδειγμένη επικοινωνία με παρεχόμενα στοιχεία παράδοσης και/ή τηλέφωνο και/ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

15. Η προσθήκη ενός ποσού σε έναν λογαριασμό χρήστη γίνεται μετά την κατάθεση χρημάτων στον λογαριασμό BalkanAuction σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο. Η BalkanAuction εμφανίζει τη μεταφορά σε μονάδες ίσες με το ποσό που καταβλήθηκε. Αυτό το ποσό ενημερώνεται μετά από κάθε πράξη που πραγματοποιεί ο χρήστης, με αποτέλεσμα να αλλάζει η αξία του (η προσθήκη ενός ποσού και η παροχή μπόνους οδηγεί σε αύξηση του ποσού των μονάδων στο λογαριασμό χρήστη, ενώ επισημαίνεται μια πληρωμένη επιλογή και χρεώνεται ένα το τελικό τέλος οδηγεί σε μείωση του ποσού).
  15.1. Σε περίπτωση που η οφειλή του χρήστη προς την BalkanAuction στο τέλος του τρέχοντος μήνα φτάσει τα 3 (τρία) ευρώ, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει ολόκληρη την οφειλή, αλλά όχι αργότερα από την 10η μέρα του επόμενου μήνα. Μετά από αυτό το διάστημα, σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής, επιβάλλονται περιορισμοί στο/α προφίλ και, για να αρθούν αυτοί οι περιορισμοί, είναι απαραίτητη η πλήρης κάλυψη της τρέχουσας οφειλής προς το σύστημα. Εφόσον ο χρήστης χρησιμοποιεί πρόσθετα προφίλ ή/και υπάρχει ένδειξη άμεσης συνδεσιμότητας με άλλα προφίλ, ο περιορισμός επιβάλλεται σε όλα τα συνδεδεμένα προφίλ.
  15.2. Ένας χρήστης μπορεί να ζητήσει τιμολόγιο μετά από κάθε ποσό που προστίθεται στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα εισάγοντας τα απαραίτητα δεδομένα (επιλογή Γενικά). Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται σε έναν χρήστη διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και είναι προσβάσιμα για λήψη εντός 365 ημερών. Η αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων σημαίνει επίσης αποδοχή της υποβολής τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή κατά την έννοια των κανονισμών που ισχύουν για τον ΦΠΑ.

Ηλεκτρονικές δημοπρασίες

16. Θεωρείται ότι ένας αγοραστής έχει κερδίσει μια ηλεκτρονική δημοπρασία, όταν ισχύει μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  16.1. ο αγοραστής είναι πρώτος κατά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας (σε περίπτωση που η ηλεκτρονική δημοπρασία είναι χωρίς δεσμευμένη τιμή);
  16.2. ο αγοραστής είναι πρώτος κατά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας και επιτυγχάνεται η δεσμευμένη τιμή (σε περίπτωση που υπάρχει)•
  16.3. ο αγοραστής χρησιμοποίησε την αγοράστε τώρα τιμή (σε περίπτωση που υπάρχει)•
  16.4. μια προσφορά γίνεται δεκτή, μέσω των ενσωματωμένων λειτουργιών στο σύστημα (Κάνε Προσφορά).

17. Κάθε τυπική δημοπρασία είναι με αυξανόμενο τίμημα και κηρύσσεται νικητής ο χρήστης που έχει υποβάλει την υψηλότερη προσφορά. Το βήμα στη διαδικασία πλειοδότησης είναι σταθερό, αλλά με διαφορετική αξία στις διαφορετικές κλίμακες τιμών. Επιπλέον, το βήμα είναι σαφώς ορατό σε κάθε δημοπρασία, στην οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία πλειοδότησης και αποτελεί τη πραγματική διαφορά μεταξύ της ελάχιστης επιτρεπόμενης τιμής για επόμενη πλειοδότηση και της τρέχουσας τιμής. Υπό την προϋπόθεση ότι η διαφορά μεταξύ των ποσών που εισάγονται από τον νικητή και το δεύτερο χρήστη είναι μεγαλύτερη από αυτό το βήμα, η τελική τιμή της δημοπρασίας σχηματίζεται από το ποσό του δεύτερου πλειοδότη σύν ένα βήμα. Η διάταξη των χρηστών είναι κατά φθίνουσα σειρά των ποσών που εισάγονται από αυτούς.

18. Σε περίπτωση που γίνει συναλλαγή, ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αγοράσει το εμπόρευμα από τον πωλητή, σύμφωνα με τους όρους πληρωμής και παράδοσης, που περιγράφονται στην ηλεκτρονική δημοπρασία.

19. Κάθε πωλητής μπορεί να ξεκινήσει μια ηλεκτρονική δημοπρασία με οποιοδήποτε εμπόρευμα υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
  19.1. το εμπόρευμα δεν απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία•
  19.2. ο πωλητής διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφόσον απαιτούνται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία•
  19.3. το εμπόρευμα παρουσιάζεται από κείμενο και/ή εικόνες, κατά τρόπο που δεν προκαλεί σύγχυση στους αγοραστές•
  19.4. στην περίπτωση αντικειμένου που πρόκειται για "ρέπλικα" πρωτοτύπου, αυτό δηλώνεται τόσο στην περιγραφή όσο και στον τίτλο της δημοπρασίας•
  19.5. η κύρια εικόνα, που χρησιμοποιείται για την ευρετηρίαση της δημοπρασίας σε όλες τις λίστες, εμφανίζει το στοιχείο προς πώληση•
  19.6. περιγράφονται όλοι οι όροι πληρωμής και παράδοσης του εμπορεύματος.

20. Σε περίπτωση αγοράς, ο πωλητής πρέπει να είναι σε θέση να παραδώσει το εμπόρευμα στον αγοραστή. Το εμπόρευμα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως στην παρουσίασή του στην ηλεκτρονική δημοπρασία.

21. Ο πωλητής δεν δικαιούται να ζητήσει από τον αγοραστή πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, ΦΠΑ και άλλες πρόσθετες πληρωμές, εκτός αν αναφέρονται ρητά στην ηλεκτρονική δημοπρασία.

22. Ο πωλητής δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει μια ηλεκτρονική δημοπρασία, η οποία έχει έστω και ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  22.1. περιέχει χυδαίες ή άσεμνες εκφράσεις και λέξεις•
  22.2. περιέχει εικόνες με επιθετικές σκηνές, αντίθετες με τα χρηστά ήθη (συμπεριλαμβανομένων σκηνών βίας, σαδισμού, παιδικής πορνογραφίας)•
  22.3. περιέχει συνδέσμους διαφήμισης (εξαίρεση: αιτούμενες και εγκεκριμένες διαφημιστικές καμπάνιες)•
  22.4. περιέχει προσωπικά στοιχεία (στοιχεία επικοινωνίας)•
  22.5. εμφανίζεται μια εξωπραγματική τιμή (πολλαπλάσια από την αγοραία τιμή)•
  22.6. χρησιμοποιείται ξένη πνευματική ιδιοκτησία χωρίς την συγκατάθεση των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων•
  22.7. επιλέγεται μια ακατάλληλη κατηγορία•
  22.8. διπλασιασμένο/πολλαπλασιασμένο εμπόρευμα και σε περίπτωση που υπάρχει ποσότητα από συγκεκριμένο είδος, επιτρέπονται μέχρι δύο ενεργές δημοπρασίες•
  22.9. αναγγελία τύπου «Αγοράζω», «Ανταλλάσσω», «Εξυπηρέτηση», «Φαγητό», «Διαφήμιση» και «Πρόσθετες φωτογραφίες».

23. Η BalkanAuction διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει οποιαδήποτε ηλεκτρονική δημοπρασία, όπως και να αφαιρεί οποιοδήποτε κείμενο ή μέρος ενός κειμένου που δημοσιεύτηκε από χρήστες και εμφανίστηκε δημόσια στο περιεχόμενο του ιστότοπου. Οι ενέργειες περιορισμού περιεχομένου ή προφίλ χρηστών βασίζονται σε εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες παρατήρησης, που ελέγχουν για παραβιάσεις των Όρων και Προϋποθέσεων ή σχετικούς νόμους. Ο βασικός στόχος αυτών των πολιτικών και διαδικασιών είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών και η καταπολέμηση κάθε κατάχρησης. Έχει επίσης δημιουργηθεί διαδικασία για παράπονα που κατατίθενται από τους χρήστες σχετικά με επίλυση αποκλεισμού περιεχομένου ή λογαριασμών. Τα παράπονα κατατίθενται μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην πλατφόρμα, και ο εξέτασή τους γίνεται εντός 14ων ημερών. Η προθεσμία για κατάθεση παραπόνου είναι εντός 6 μηνών από την απόφαση ή τον περιορισμό από τον ελεγκτή.

Ευθύνες

24. Η BalkanAuction δεν ευθύνεται, όταν λόγω παραβίασης της λειτουργικότητας του ιστοτόπου επήλθαν ανεπιθύμητες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων ανεπιτυχών συναλλαγών μεταξύ αγοραστών και πωλητών.

Αυτοί οι γενικοί όροι τροποποιήθηκαν τελευταία φορά στις 10 Ιουλίου 2023.