Condiții Generale


În acest document sunt descrise condițiile și regulile de utilizare ale serviciilor accesibile în site-ul BalkanAuction.com (BalkanAuction pe scurt).
Site-ul este întreținut și administrat de Auction.BG Ltd.

BalkanAuction este o platformă e-commerce unde fiecare utilizator poate:
- să posteze articole de vânzare atât prin licitație cât și la un preț fix;
- să cumpere și să participe la licitații inițiate de către un alt utilizator.

Terminologia folosită în aceste condiții generale:
  - licitație online - un anunț de vânzare pe internet postat pe site-ul BalkanAuction;
  - utilizator - orice persoană care s-a înregistrat pe website cu scopul de a utiliza serviciile acetuia;
  - vânzător - un utilizator care postează o licitație online;
  - cumpărător - un utilizator care a câștigat o licitație online;
  - tranzacție - în cazul în care un cumpărător a câștigat o licitație online, se consideră că s-a realizat o tranzacție comercială de vânzare-cumpărare între cumpărător și vânzător;
  - tranzacție necontrolată - un acord între vânzător și utilizator pentru o anumită licitație, care a fost încheiat prin intermediul modulului de comunicare al sistemului;
  - cont de utilizator - un cont individual virtual care afișează toate sumele taxate de la și către BalkansAuction bazat pe utilizarea funcționalităților plătite ale platformei, bonusuri și multe altele. Important: contul nu are o funcție de plată între părțile unei tranzacții (Vânzător-Cumpărător). Unitățile alocate în acesta nu sunt bani electronici în sensul reglementărilor pentru furnizarea de servicii de plată;
  - rating - un sistem evaluare care se bazează pe feedback-urile reciproce între utilizatori;
  - preț rezervat - prețul sub care vânzătorul nu este dispus să vândă;
  - prețul Cumpără acum - un preț la care vânzătorul este dispus să vândă și fără o licitare.

Având în vedere că BalkanAuction este un site internațional, un fus orar oficial al site-ului este selectat. Acest fus orar este UTC+2.

1. Prezentele Condiții Generale devin obligatorii pentru fiecare utilizator care s-a înregistrat.

2. BalkanAuction își rezervă dreptul de a modifica unilateral aceste Condiții Generale.

3. În cazurile de modificare a acestor condiții generale, sistemul îi va notifica pe toți utilizatori activi. În cazul în care utilizatorul nu și-a exercitat dreptul de a nu fi de acord cu modificările în termenul prevăzut de lege și continuă să utilizeze serviciile site-ului, se presupune că este de acord cu noile Termeni și Condiții Generale.

4. Site-ul nu este un intermediar, nu participă și nu va purta nicio responsabilitate pentru tranzacțiile care se încheie între cumpărători și vânzători.

Înregistrare

5. Orice persoană care dorește să utilizeze serviciile site-ului se va înregistra.

6. Trimiterea unei cereri de înregistrare de către orice persoană se va considera o acceptare a prezentelor Condiții Generale, ca și a tuturor procedurilor însoțitoare înregistrării și ale autentificării ulterioare, inclusiv cu confirmarea/autentificarea prin telefonul mobil (SMS).

7. Numai persoanele cu vârsta peste 18 ani au dreptul de a se înregistra. Persoanele juridice sunt înregistrate de către reprezentanții lor.

8. BalkanAuction colectează date personale de la utilizatori (Operator de date cu caracter personal nr. 21044, Legea Republicii Bulgaria privind protecția datelor cu caracter personal).
  8.1. Prin cererea de înregistrare orice persoană declară că este de acord să furnizeze datele sale personale;
  8.2. Fiecare persoană care a cerut să se înregistreze este considerată ca fiind informată privind Declarația de Confidențialitate și că a acceptat-o;
  8.3. În cazul unei tranzacții între cumpărător și vânzător site-ul nu furnizează în mod automat datele personale;
  8.4. Site-ul nu va fi responsabil pentru date de contact/livrare incorecte sau incomplete furnizate de către utilizatori;
  8.5. Fiecare individ care a cerut înregistrarea, se consideră că este de acord să primească notificări în baza activităților desfășurate de acesta în sistem.

9. Înregistrarea, datele (inclusiv ratingul) și obligațiile aferente site-ului, sunt personale și nu pot fi date altor persoane. Inregistrarea de profiluri noi/suplimentare de catre utilizator este o actiune posibila doar daca se face de catre utilizator de tip Vanzator cu multa cantitate si tipuri de articole. Este necesară aprobarea unui administrator după o cerere de e-mail trimisă.

10. Site-ul își rezervă dreptul de a:
  - refuza înregistrarea;
  - întrerupe o înregistrare fără nicio notificare prealabilă;
  - solicita date suplimentare și acte de identitate a persoanelor;
  - cere o taxă de garanție cu scopul de a exclude acțiuni rău intenționate/ lipsite de corectitudine;
  - dezactiva o înregistrare în urma efectuării cererii de dezactivare de către însuși solicitantul înregistrării.

11. Site-ul nu va fi responsabil pentru datele personale vizualizate public de către utilizatori în descrieri de licitații, texte și comentarii publice.

Taxe

12. Înregistrarea este gratuită.

13. BalkanAuction nu percepe taxe de la Cumpărători (cu excepția abonamentele utilizatorilor).

14. Se vor percepe taxe de la vânzători în cazuri de utilizare a opțiunilor suplimentare/de publicitate, precum și în cazuri de realizare a tranzacției - în conformitate cu secțiunea Taxe.
  14.1. O taxă finală se va percepe și în cazul unei tranzacții necontrolate, și anume în cazul încheierii premature a unei licitații în urma unui acord dintre vânzător și utilizator încheiat prin intermediul modulului de comunicare al sistemului. Această taxă este redusă față de cea standard și suma ei este echivalenta a 3.4% din prețul de pornire/curent al licitației încheiate. Realizarea unei astfel de tranzacție elimină posibilitatea de a posta comentarii de tip „rating” și necesitatea de a restitui taxa finală corespunzătoare în cazul unei ne-finalizări. În cazul unei înțelegeri de încheiere a unei afaceri, finalizarea licitației este obligatoare având ca motiv declarat „Vânzare convenită prin sistem”. Orice altă acțiune sau lipsei de activitate se va indexa ca o incorectitudine vădită.
  14.2. Taxa maximă posibilă (49 €), dar nu mai mult decât valoarea tranzacției, se va percepe în cazul indexării unei incorectitudini din partea unui vânzător în ce privește motivul declarat pentru încheierea prematură a unei licitații. Ca o incorectitudine, care urmează a fi supusa unor sancțiuni se va aprecia și întreruperea premature a licitației având ca motiv declarat, diferit de „Vânzare convenită prin sistem”, dar dispunând în același timp cu o comunicare cu oferite date de livrare și/sau număr de telefon, și/sau adresa de email.

15. Adăugarea unei sume într-un cont de utilizator se face după depunerea de fonduri în contul BalkanAuction conform informațiilor furnizate pe site-ul web. BalkanAuction afișează transferul în unități egale cu suma plătită. Această sumă este actualizată după fiecare operațiune efectuată de utilizator, în urma căreia valoarea acesteia se modifică (adăugarea unei sume și oferirea unui bonus duce la o creștere a cantității de unități din contul de utilizator, în timp ce marcarea unei opțiuni plătite și perceperea unei taxe finale duce la o scădere a sumei).
  15.1. În cazul unui sold negativ pe un anumit cont de utilizator la sfârșitul lunii curente, care este mai mic de minus 3 € (trei euro), utilizatorul este obligat să adauge o sumă în contul său cu nu mai puțin decât suma datorată, dar nu mai târziu de data de 10 a lunii următoare. După acel termen, adică în caz de intarziere se aplica restrictii la profil/profiluri. Pentru a elimina aceste restricții, trebuie plătită întreaga sumă a sumei curente datorate sistemului. În condițiile în care utilizatorul folosește conturi suplimentare și/sau există factori care indică o legătură directă cu alte conturi, atunci restricția se aplică pentru toate conturile aflate în legătură.
  15.2. Un utilizator poate solicita o factură după fiecare sumă adăugată în contul său în platformă introducând datele necesare (secțiunea Setări generale). Toate facturile emise către un utilizator le sunt disponibile într-un format electronic și sunt accesibile pentru descărcare în termen de 365 de zile. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Generale înseamnă și acceptarea transmiterii facturilor în format electronic în sensul reglementărilor aplicabile TVA-ului.

Licitații online

16. Un Cumpărător va fi considerat câștigător la o licitație dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:
  16.1. Cumpărătorul este ofertantul cel mai bun la sfârșitul licitării (în cazul unei licitații fără Preț rezervat);
  16.2. Cumpărătorul este ofertantul cel mai bun la sfârșitul licitației și Prețul rezervat (dacă este cazul) a fost atins;
  16.3. Cumpărătorul a folosit prețul Cumpără acum (dacă există aceasta opțiune);
  16.4. A fost acceptată o ofertă făcută prin funcțiile speciale încorporate ale sistemului (Fă Ofertă).

17. La orice licitație de tip standard ofertarea este deschisă și utilizatorul care a introdus prețul cel mai mare va fi declarat câștigător. Pasul de licitare este fix, dar valoarea acestuia diferă in concordanță cu variația intervalelor de preț. Pasul de licitare este clar vizibil în fiecare licitație pentru care licitarea este deschisă și reprezintă diferența reală dintre prețul minim admisibil pentru licitarea următoare și prețul curent. Dacă diferența dintre suma introdusă de către câștigător și suma introdusă de către utilizatorul clasat pe locul doi este mai mare decât pasul de licitare, atunci prețul final al licitației este format din oferta celui de-al doilea utilizator plus pasul. Utilizatorii vor fi clasați în ordinea descrescătoare a sumelor pe care le-au introdus.

18. În cazul încheierii unei înțelegeri cumpărătorul este obligat să cumpere bunul de la vânzător în conformitate cu termenii și condițiile de plată și livrare descrise în licitația online.

19. Fiecare Vânzător poate începe o licitație online cu orice bun, cu condiția să fie îndeplinite următoarele condiții:
  19.1. Marfa nu este interzisă de legislația europeană;
  19.2. Vânzătorul deține toate licențele, permisele și brevetele necesare în cazul în care acestea sunt cerute de legislația europeană;
  19.3. Articolul este prezentat prin text și/sau imagini într-un mod care să nu inducă în eroare Cumpărătorii;
  19.4. In cazul unui articol de tip „Replică”, acesta este declarat atât în descriere, cât și în titlul licitației;
  19.5. Imaginea principală folosită pentru a indica licitația în toate listele, prezinta articolul anunțat pentru vânzare;
  19.6. Au fost descriși toți termenii și condițiile de plată și livrare.

20. În cazul încheierii unei tranzacții vânzătorul trebuie să poată livra bunul cumpărătorului. Bunul trebuie să corespundă în totalitate prezentării sale din licitația online.

21. Vânzătorul nu are dreptul de a solicita cumpărătorului suprataxe, supraprețuri, TVA și alte plăți suplimentare dacă acestea nu sunt descrise în mod explicit în licitația online.

22. Vânzătorul nu are dreptul de a activa/porni o licitație online care are cel puțin una dintre următoarele caracteristici:
  22.1. Conține cuvinte și expresii vulgare sau care contrazic bunele moravuri;
  22.2. Conține imagini cu scene de agresie, care contrazic bunele moravuri (inclusiv scene de violență, sadism, pornografie infantilă);
  22.3. Conține link-uri de publicitate (excepție: campanii de publicitate solicitate și aprobate);
  22.4. Conține date cu caracter personal (date de contact);
  22.5. Este afișat un preț nerealist de mare (de câteva ori mai mare decât prețul pieței);
  22.6. Se folosește proprietatea intelectuală a altor persoane fără consimțământul titularilor drepturilor de autor;
  22.7. A fost selectată o categorie necorespunzătoare;
  22.8. Dublată/multiplicată, cu condiția că dacă există o cantitate mai mare dintr-un anumit articol, sunt permise cel mult două licitații active;
  22.9. Anunțuri de tip ”Cumpăr”, ”Schimb”, ”Serviciu”, "Alimente", ”Publicitate/Reclamă” și ”Imagini suplimentare”.

23. BalkanAuction își rezervă dreptul de a anula orice licitație online precum și de a șterge un text sau o parte a unui text, publicat de utilizatori și afișat public în conținutul site-ului. Acțiunile de restricționare a conținutului sau profilurile utilizatorilor se bazează pe politici și proceduri interne de moderare, care sunt verificate pentru încălcări ale Termenilor și condițiilor sau ale legilor aplicabile. Scopul de bază al acestor politici și proceduri este de a asigura siguranța utilizatorilor și de a combate orice abuz. De asemenea, a fost dezvoltată o procedură pentru reclamațiile depuse de consumatori legate de conținut sau soluții de blocare a contului. Reclamațiile se depun prin intermediul formularului de contact de pe platformă, iar luarea în considerare a acestora se face în termen de 14 zile. Termenul limită pentru depunerea unei reclamații este de 6 luni de la decizia moderatorului privind restricția.

Responsabilitate

24. BalkanAuction nu este responsabil pentru cazurile unor consecințe nedorite rezultate în urma funcționării defectuoase a site-ului, inclusiv pentru tranzacții neîncheiate între cumpărători și vânzători.

Acești Termeni și Condiții de utilizare nu au fost actualizați din 10 iulie 2023.