Βοήθεια

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις - Γενικές

Δε λαμβάνω τον κωδικό επαλήθευσης με SMS

Η επαλήθευση μέσω τηλεφώνου μετά από εγγραφή πραγματοποιείται από κάθε χρήστη στις Ρυθμίσεις κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποστολή κωδικού. Μετά την παραλαβή του, ο κωδικός πρέπει να εισαχθεί στο αντίστοιχο πεδίο (Κώδικας), και να ακολουθήσει η χρήση του κουμπιού Επιβεβαίωση. Σε περίπτωση που ο κωδικός SMS δεν παραλήφθηκε αφού έχετε εξουσιοδοτήσει την αποστολή SMS, ελέγξτε αν έχετε εισαγάγει σωστά τον αριθμό τηλεφώνου. Διορθώστε το και στείλτε νέο κωδικό. Σε περίπτωση επανειλημμένης αποτυχίας – επικοινωνήστε μαζί μας!

Δεν είναι δυνατή η είσοδος στο σύστημα

Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει σωστά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης, έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα νέο κωδικό από τον σύνδεσμό Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Περιορισμός ενεργειών

Περιορισμός στις δραστηριότητες των χρηστών υφίσταται στις σκόλουθες περιπτώσεις:
- εσφαλμένα (ελλιπή) δεδομένα καταχωρήθηκαν κατά την εγγραφή. Παρακαλείσθε να αναφέρετε τα σωστά στοιχεία˙
- έχει ξεκινήσει διαδικασία για πρόσθετη επαλήθευση ταυτότητας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η παροχή εγγράφων, που πιστοποιούν την ταυτότητα του εγγραφόμενου˙
- επαναλαμβανόμενες περιπτώσεις μη οριστικοποίησης των συναλλαγών μαζί με αρνητικά σχόλια αξιολόγησης˙
- ανίχνευση απόπειρων καταχώρησης πρόσθετων προφίλ και/ή χειρισμών δημοπρασίας με συνδεδεμένα προφίλ.

Έλαβα σχόλιο αξιολόγησης αλλά δεν προσμετρήθηκε στη βαθμολογία/στο σκορ αξιολόγησης

Όλες οι κριτικές από τον ίδιο χρήστη προσμετρώνται μόνο μία φορά. Η απουσία σχολίου στα αποτελέσματα αξιολόγησής σας σημαίνει ότι υπάρχει προηγούμενη συναλλαγή με σχόλιο από τον ίδιο χρήστη. Αυτός είναι ο συνηθέστερος λόγος για τον οποίο το σκορ βαθμολόγησής σας μπορεί να είναι χαμηλότερο από τον αριθμό των σχολίων αξιολόγησης που αναρτήθηκαν.

Κατάργηση αρνητικών σχολίων αξιολόγησης

Η κατάργηση αρνητικών σχολίων αξιολόγησης διαθέσιμη για τον διαχειριστή αλλά μόνο κατόπιν αιτήματος του χρήστη που άφησε το σχόλιο (εξαίρεση: προφανής κακόβουλη πρόθεση/ αμοιβαιότητα).

Έλλειψη απάντησης εκ μέρους του διαχειριστή

Οι λόγοι για αυτό μπορεί να είναι:
- φιλτραρισμένο e-mail / απάντηση στο φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (Spam). Ελέγξτε το φάκελο Spam/Junk στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας˙
- αποκλεισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου˙
- έχει ήδη αποσταλεί ειδοποίηση από τον διαχειριστή για την εν λόγω περίπτωση πρόσφατα.