Γενικοί Όροι & Πολιτική Απορρήτου


Προσπαθούμε να καταστήσουμε τις πολιτικές μας σαφείς και εύχρηστες. Ως μέρος αυτής της δέσμευσης, γνωστοποιούμε κάποιες αλλάγές στους Γενικούς Όρους Χρήσης του Συστήματος και Πολιτική Απορρήτου.
Διαβάστε προσεκτικά τα έγγραφα και εάν συμφωνείτε με αυτά, δεν απαιτείται καμία ενέργεια, όλες οι ενημερώσεις θα εφαρμοστούν αυτόματα σε σας. Εφόσον δεν τα αποδεχθείτε, μπορείτε να ζητήσετε να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών του συστήματος.

Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος της κοινότητας της BalkanAuction!