Απαγορευμένα Αντικείμενα


  Εφιστούμε την προσοχή όλων των πωλητών να συμμορφώνονται με τα σ.19 και σ.22 των Γενικών Όρων και τους υπενθυμίζουμε ότι φέρουν προσωπική νομική ευθύνη για τη μη συμμόρφωσή τους. Εμπορεύματα που απαιτούν άδειες και έγγραφα που τους επιτρέπουν να κυκλοφορούν παρακολουθούνται τακτικά από τις αρχές επιβολής του νόμου.
Λάβετε υπόψη ότι το BalkanAuction παρέχει πλήρη βοήθεια στην εισαγγελία και στη δικαστική εξουσία για την ανίχνευση τέτοιων παραβιάσεων, παρέχοντας πλήρη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και αρχεία των ενεργειών των παραβατών.

Το BalkanAuction καλεί για συμμόρφωση με τους νόμους και έχει μηδενική ανοχή σε πιθανούς παραβάτες.