Επιλογές διαφήμισης ανά πάσα στιγμή


Είναι δυνατή η προσθήκη επιλογών διαφήμισης έως και 6 ώρες πριν από τη λήξη της δημοπρασίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι πλειοδοτήσεων.
Εάν ο χρόνος που απομένει είναι λιγότερο από 3 ημέρες, το κόστος αυτών των επιλογών μειώνεται στο ήμισυ (50%).
Η προσθήκη επιλογών διαφήμισης είναι δυνατή τόσο από σύνδεσμο στη σελίδα δημοπρασίας, όσο και στις Ενεργές δημοπρασίες
Μην ξεχνάτε - ακόμη και μόνο μία κορυφαία δημοπρασία σας αυξάνει τις πιθανότητες πώλησης όλων των δημοπρασιών σας.