Χρεώσεις

Η εγγραφή και η έναρξη των δημοπρασιών είναι δωρεάν.
Οι αγοραστές δεν χρεώνονται (εξαιρουμένης συνδρομές χρηστών).
Υπάρχει μια τελική χρέωση για τις περισσότερες κατηγορίες όταν πραγματοποιηθεί συναλλαγή. Η χρέωση είναι 4.3% από την τελική τιμή, αλλά όχι περισσότερο από 49 € και όχι λιγότερο από 0.01 €.
Κατηγορίες χωρίς τελική χρέωση:
 • Αξεσουάρ μωρών•
 • Παιδικά καροτσάκια•
 • Βρεφικά κρεβάτια, Έπιπλα•
 • Παιδικά παπούτσια•
 • Παιδικά ενδύματα•
 • Παιχνίδια•
 • Προϊόντα για παιδιά / Άλλο•
 • Δοκιμή δημοπρασιών.

Χρεώνεστε και όταν χρησιμοποιείτε πρόσθετες/προωθητικές επιλογές.
Αυτές οι επιλογές είναι σταθερές και χρεώνονται σε κάθε εκκίνηση και επανεκκίνηση δημοπρασίας:
Bold/Εντονα γράμματα -  0.30 €
Highlighted/Έγχρωμη -  0.70 €
Category Top/Κορυφή στην κατηγορία -  1.30 €
Homepage Top/Κορυφή σε αρχική σελίδα -  2.50 €
Extended duration/Αυξημένη διάρκεια -  1.10 €
Additional Images/Πρόσθετες φωτογραφίες -  0.50 €
Reserve Price/Δεσμευμένη τιμή -  0.50 €
Extension/Παράταση -  0.60 €
Restrictive Option I/Περιοριστική επιλογή I -  0.30 €
Restrictive Option II/Περιοριστική επιλογή II -  0.30 €
Οι χρεώσεις εισπράττονται από τον λογαριασμό του πωλήτη.
Διαμαρτυρίες και ενστάσεις σχετικά με επιβεβλημένες χρεώσεις επιτρέπονται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της χρέωσης.
Ένας πλήρης κατάλογος όλων των χρεώσεων, με χρονολογική σειρά, εμφανίζεται στο λογαριασμό κάθε πωλητή και εγγραφές παλιότερες από 365 μέρες ομαδοποιούνται.

Χρεώσεις σχετικά με τη χρήση προωθητικών επιλογών δεν επιστρέφονται.
Στο σύστημα έχει συσταθεί λειτουργικότητα για την επιστροφή τελικών χρεώσεων. Αίτηση επιστροφής μπορεί να υποβληθεί από Πωλητή σε περίπτωση μη επιτυχούς συναλλαγής και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • όχι νωρίτερα από 10 μέρες και όχι αργότερα από 25 μέρες μετά τη λήξη της δημοπρασίας
 • απουσία θετικής αξιολόγησης για την εν λόγω συναλλαγή
 • έλλειψη πληροφοριών σχετικά με παραδοθείσα αποστολή, που σχετίζεται με την αντίστοιχη δημοπρασία

Σε περίπτωση που από έναν χρήστη ζητηθεί πληρωμή εγγύησης για την αποτροπή κακόβουλων / εσφαλμένων ενεργειών (σήμφωνα με το σ. 10 των Γενικών Όρων), το ποσό επιστρέφεται μετά από περίοδο 18 μηνών (από την ημερομηνία της εισφοράς) σωστής χρήσης της πλατφόρμας ή σε περίπτωση πρόωρης υποβολής αιτήματος τερματισμού της δραστηριότητας στη BalkanAuction. Το ποσό της εισφοράς δεν μπορεί να υπερβεί τα 130 €.

Συνδρομή BidSniper ενός μήνα - 4.50 € (από την ημερομηνία του αιτήματος του τρέχοντος μήνα μέχρι την ίδια ημέρα του επομένου μήνα).
Εγγραφή Ανωνυμίας - 6.50 € (από την ημερομηνία του αιτήματος του τρέχοντος μήνα μέχρι την ίδια ημέρα του επομένου μήνα).

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με όλες τις δυνατές μεθόδους πίστωσης ενός λογαριασμού χρήστη, όπως και τις κινήσεις σε αυτόν - Λογαριασμός
Όταν καταθέτε σε έναν λογαριασμό ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από 260 EUR, η πλατφόρμα δημοπρασιών προσθέτει επιπλέον 10% του κατατεθεμένου ποσού ως μπόνους.

Οι Γενικοί Όροι και η σελίδα «Χρεώσεις» αποτελούν συνδεδεμένα έγγραφα, και κάθε αλλαγή στις χρεώσεις απεικονίζεται στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης των Γενικών Όρων.