Такси

Регистрацията и стартирането на аукциони са безплатни.
Не се събират такси от купувачите (изкл. потребителски абонаменти).
Начислява се крайна такса при реализиране на сделка в повечето категории. Същата е с размер 4.3% от крайната цена, но не повече от 95 лв. и не по-малко от 1 стотинка.
Категории без крайна такса:
 • Бебешки аксесоари;
 • Бебешки колички;
 • Кошари, Мебели;
 • Детски обувки;
 • Детски дрехи;
 • Играчки;
 • Детски стоки / Други;
 • Тест на аукциони.

Такси се начисляват и при използване на допълнителни/рекламни опции.
Тези опции са с фиксирани стойности и се начисляват при всяко стартиране и рестартиране на аукцион:
Болд -  0.50 лв.
Оцветен аукцион -  1.30 лв.
Топ аукцион в категория -  2.50 лв.
Топ аукцион на начална страница -  4.80 лв.
Увеличена продължителност -  2.00 лв.
Допълнителни снимки -  0.90 лв.
Запазена цена -  0.90 лв.
Разширение -  1.10 лв.
Ограничителна опция I -  0.50 лв.
Ограничителна опция II -  0.50 лв.
Определените такси се начисляват по потребителската сметка на продавача. Цените са крайни с ДДС.
Рекламации и възражения относно начислени такси се допускат до 15 дни от датата на тяхното начисляване.
Пълен списък на всички такси, в реда на тяхното начисляване, се визуализира в потребителската сметка на всеки продавач, като записи по-стари от 365 дни се групират.

Такси относно използването на рекламни опции не се възстановяват.
Въведена е система за възстановяване на крайни такси. Заявка за възстановяване може да бъде подавана от Продавач само при неосъществена сделка в комбинация от следните условия:
 • не по-рано от 10 дни и не по-късно от 25 дни след край на аукцион;
 • липса на поставени положителни рейтингови коментари по въпросната сделка;
 • липса на информация за доставена пратка, свързана със съответния аукцион.

В случай на поискана гаранционна вноска от потребител с цел елиминиране на злонамерени/некоректни действия (съгласно т.10 от Общите условия), сумата е възстановима след 18 месечен период (от датата на вноската) на коректно ползване на платформата или при преждевременна заявка за прекратяване на дейността в BalkanAuction. Сумата на вноската не може да надвишава 250 лв.

BidSniper едномесечен абонамент - 8 лв. (от датата на заявяване на текущия месец до същата дата на следващия).
Абонамент Анонимно - 12 лв. (от датата на заявяване на текущия месец до същата дата на следващия).

Подробна информация относно всички възможни методи за зареждане на потребителска сметка, както и движенията по нея - Профил / Сметка
При зареждане на сметка със сума, равна или по-голяма от 500 лв., аукционната платформа предоставя бонус в размер на 10% от заредената сума.

Общите условия и раздел Такси са свързани документи, като всяка промяна в таксите рефлектира върху датата на последна промяна в Общите условия.