Категории

За обявите и онлайн търговете
Публикуване на обяви за продажба в BalkanAuction – плюсове и ползи
Съвети за изготвяне на прецизна и атрактивна обява

За обявите и онлайн търговете 1 ниски цени
Обяви и онлайн търгове - BalkanAuction

Обяви и онлайн търгове

За обявите и онлайн търговете

Обявата е най-важният инструмент, когато темата е онлайн продажби на различни стоки и предмети. Тя представлява своеобразна комбинация между снимков материал, описание на характеристиките на продукта и други важни параметри като цена, срок за доставка и т.н. Успешното реализиране на конкретна продажба онлайн до голяма степен зависи от два фактора – усета за изработване на подходяща и адекватна за целта обява и подбора на място/места за нейното разполагане. Под „място за разполагане“ се има предвид уебсайт (онлайн платформа), чрез който до обявата ще достигнат максимален брой потенциални купувачи. В следващите редове ще се акцентира върху основните плюсове от публикуването на обяви в платформата за онлайн частни търгове BalkanAuction.

Публикуване на обяви за продажба в BalkanAuction – плюсове и ползи

За обявите и онлайн търговете 2 ниски цени
Обяви и онлайн търгове - BalkanAuction

BalkanAuction е най-голямата платформа за онлайн частни търгове в България. Публикуването на обяви за продажба в нея безспорно носи редица плюсове и ползи за търговеца. Започвайки от достъпа до пазар, който е посещаван от множество купувачи с разнообразни нужди и потребности, и стигайки до редицата инструменти, предлагани от платформата с цел улесняване на процедурите по реализиране на онлайн търговете и последващите от тях сделки. Следват главните причини, поради които изборът на платформата BalkanAuction за разполагане на обяви с подобна цел е много добра идея:

Гарантиран достъп до множество потенциални купувачи - BalkanAuction заема лидерска позиция по отношение на платформите за осъществяване на онлайн търгове в България. Нейната популярност и утвърдено име сред потребителите я правят най-подходящото място за разполагане на обяви с цел продажба, независимо от типа на предлаганите продукти. В BalkanAuction могат да се публикуват обяви за продажба на всичко – от инструменти за колата и градината до електроника и техника, сувенири и книги. Наличието на обява в тази платформа ви гарантира, че вашият артикул и свързаните с продажбата му условия ще бъдат индексирани от голям брой потенциални купувачи.

Безплатна регистрация и безплатно публикуване - важна характеристика на платформата BalkanAuction, която трябва да се отбележи. Регистрацията е задължително условие относно възможността за създаване на обяви и провеждане на онлайн търгове на BalkanAuction. Същата е напълно безплатна за всички потребители. Не се дължи никаква такса и за публикуването на обяви / стартирането на аукциони. Такси, чиито стойности са фиксирани, се начисляват само, ако конкретният търговец желае да повиши видимостта на свои обяви и използва допълнителни рекламни опции. В случай на успешно реализирана сделка вследствие на публикувана обява и проведен аукцион, се начислява крайна такса. Тя е в размер на 3% от крайната цена на сделката, но не по-голяма от 38 лева и не по-малка от 1 стотинка.

Допълнителни/рекламни опции – рекламните опции, интегрирани в системата на BalkanAuction, дават възможност на продавач да направи обявите си по-видими и популярни, увеличавайки по този начин шанса за успешен завършек на онлайн търговете. Опциите са „Болд“, „Оцветен аукцион“, „Топ аукцион в категория“ и „Топ аукцион на начална страница“. За извличане на максимална полза от горните инструменти, е необходима внимателна преценка кои от тях и за колко ваши обяви да бъдат приложени.

Полезни инструменти и опции за продавача – платформата BalkanAuction предлага на търговците, публикували обяви в нея, да се възползват от няколко интересни опции, които подпомагат както продажбите, така и възможността за оценка на пазарния потенциал на артикулите им. Такива инструменти/опции са „Запазена цена“ и „Купи сега цена“. Какво представляват те и в кои ситуации са подходящи за прилагане за обявите/онлайн търговете? „Запазена цена“ обикновено се използва от търговците за „опипване на почвата“, но тя гарантира и минималната продажна цена. „Запазена цена“ всъщност е цената, под която собственикът на съответната обява не е съгласен на сделка. Тя не е видима в обявата, като при наддаване, участник може да разбере единствено дали текущата цена е достигнала запазената такава. В случай, че наддаването по обявата приключи при по-ниска цена от запазената, то онлайн търгът завършва без сделка. „Купи сега цена“ пък се равнява на стойността, при която собственикът на обявата е съгласен на сделка и без наддаване.
При наличие на такава опция в обявата и възползване на потенциален купувач от нея, то онлайн търгът завършва моментално.

Съвети за изготвяне на прецизна и атрактивна обява

За обявите и онлайн търговете 3 ниски цени
Обяви и онлайн търгове - BalkanAuction

Следват няколко съвета относно самия процес по изготвяне на обява/онлайн търг. Прецизността при изработването/публикуването на онлайн обявата са от първостепенно значение за крайния успех. Необходимо е да се обърне внимание на всички нейни елементи като изображения, заглавие, описание и условия по доставката. Определяне на цената на продукт в обява с фиксирана стойност е също основен фактор за успех. В следващите редове ще се разгледат поотделно всички тези елементи на обявата за продажба на конкретна стока или продукт:

- обява: описание – описанието на обявата е от изключително голямо значение, защото дава на кандидат купувачите необходимата информация за съответния продукт. Тази информация в обявата трябва да е ясна, точна, коректна и да представя по най-добрия начин основните характеристики на артикула.
- обява: изображения – изображенията също са елемент от обявата, на който е нужно да се обърне значително внимание. Те трябва да са от една страна атрактивни и лесно забележими за потребителите, а от друга – да показват коректно външния вид и състоянието на артикула от обявата.
- обява: цена – преценката относно афиширана цена в обявата за продажба на артикула е изцяло в ръцете на търговеца. Разбира се, нереално висока цена би отблъснала потенциалните купувачи.
- обява: подходяща категория – много е важно обявата да бъде приобщена към подходяща категория, която да отговаря точно на типа артикул за продажба. Пример: артикул тип джобен часовник се обявява за продажба в категория „Бижутерия, Часовници“, подкатегория „Джобни часовници“. Категоризирането на обявите е изцяло в полза на потребителите на платформата. Обръщаме внимание, че при индикация за публикуване на обяви в неподходящи категории от потребител, се налага ограничение за профила му.
- обява: забранени елементи – категорично се забраняват текстове в обявите, които се охарактеризирват с лични данни и реклама (рекламни линкове).

При необходимост от допълнителна информация относно правилата за публикуване на обяви в BalkanAuction, можете да прочетете Общите условия за ползване на платформата. Изберете BalkanAuction за разполагане на обявите ви и си гарантирайте поредица от успешни онлайн сделки!

За обявите и онлайн търговете
Публикуване на обяви за продажба в BalkanAuction – плюсове и ползи
Съвети за изготвяне на прецизна и атрактивна обява