Помощ

Чести Въпроси и Отговори - Купувачи

Интерес към конкретен артикул

Обръщаме внимание, че BalkanAuction е платформа, в която всеки регистрирал се потребител може да купува и продава, т.е. системата не е търговец (продавач на артикулите). Ако се интересувате от конкретна стока - всеки аукцион визуализира и потребителя, който го е стартирал. След ВХОД в системата, тя Ви позволява чрез връзките във всеки един аукцион, да зададете публичен въпрос, да изпратите съобщение на продавача и/или да участвате в наддаване.

Тестване на системата - пробно наддаване

Може да наддавате пробно само в аукциони, стартирани в категория Тест на аукциони. Аукционите от тази категория са изключени от търсещите модули на системата и са достъпни единствено при посещение в едноименната категория.

Техническа грешка при въвеждане на сума за наддаване

В системата е интегриран модул за Корекция/премахване на наддаване, който основно е за помощ на потребители, допуснали техническа грешка при въвеждане на суми. Тази функционалност е силно лимитирана и може да бъде използвана само ограничен брой пъти от потребител. Премахване на наддаване 12 часа преди край на аукцион е невъзможно действие.

Отговорности за качеството на артикул

Всеки продавач носи отговорност както за стоките, които продава, така и за своите действия в системата.
Обръщаме внимание, че системата не е посредник по сделките, както и не поддържа експертен състав, който да оценя и дава гаранции за автентичност на всеки един артикул. Публичните секции под аукционите дават възможност за потребителски и експертни коментари. Разбира се, при поредица сигнали за некоректност и неточно описание на артикул - аукционите се прекратяват преждевременно. При повтарящи се негативни отзиви, индексирани чрез сигнали от купувачи и отрицателни рейтингови коментари, всички недобросъвестни продавачи биват деактивирани.

Предоставяне на данни за доставка при спечелен аукцион

За да финализирате сделка по конкретен аукцион, в който сте обявен за купувач, е необходимо да изпратите собственоръчно на продавача Вашите данни за доставка, както и да предприемете действия по заплащане на стоката. Осъществяването на контакт е възможно както чрез връзката Изпрати съобщение на продавача от страницата на самия аукцион, така и от наличните инструменти в секция Спечелени аукциони

Липса на комуникация от страна на продавача

Причините за липса на обратна връзка от страна на Продавача може да са много. Моля, направете отново опит за контакт.
Така или иначе, при последваща липса на обратна връзка към Вас (в рамките на 48 часа), може да поставите подобаващ рейтингов коментар. Това ще бъде достатъчна индикация както за администраторите, така и за останалите потребители.