Помощ

Чести Въпроси и Отговори - Продавачи

Тестване на системата - стартиране на тестов аукцион

Може да стартирате пробен аукцион само в категория Тест на аукциони.

Какво струва участието в BalkanAuction на прoдавач

Регистрацията в сайта е безплатна.
Стартирането на аукцион също е безплатно.
Такси се събират за използването на допълнителни (рекламни) опции, като те са с фиксирани стойности. Същите се начисляват при всяко стартиране и рестартиране на аукцион, но само при маркирани от продавача опции:
- Болд - 0.50 лв.
- Оцветен аукцион - 1.30 лв.
- Топ аукцион в категория - 2.50 лв.
- Топ аукцион на начална страница - 4.80 лв.
Начислява се крайна такса при реализиране на сделка. Същата е с размер 4.3% от крайната цена, но не повече от 95 лв. и не по-малко от 1 стотинка.
Примери: При реализирана сделка на цена 1.00 лв. - таксата ще бъде 0.04 лв.; цена 20 лв. - такса 0.86 лв.; цена 300 лв. - такса 12.90 лв.; цена 5000 лв. - такса 95 лв.
Таксите се начисляват по сметката на продавача. Още информация - раздел Такси

Коригиране на активен аукцион

Ако не е започнало наддаване, може да промените всичко по аукциона Ви. Връзка Редактиране на аукциона е достъпна в страницата на всеки Ваш аукцион, но само след реализиран ВХОД в системата. Редактирането е възможно и от Активни аукциони.
Възможност за добавяне на рекламни опции е налична до 6 часа преди завършване на аукцион, независимо от наличието на наддавания.
При оставащо време по-малко от 3 дни, цените на тези опции са наполовина (50%). Добавяне на рекламни опции е възможно както от връзка в страницата на самия аукцион, така и от Продажби / Активни аукциони

Преждевременно прекратяване на аукцион

Преждевременно прекратяване на аукцион е възможно при липса на наддаване или при наличие на само един наддаващ, като в този случай участникът се обявява за купувач. Прекратяване на аукцион с двама и повече участници в наддаването е невъзможно.

Нефинализирана сделка - възстановяване на крайна такса

При нефинализиране на сделка, всеки продавач има възможност за възстановяване на крайна такса. Действието е възможно само след собственоръчно генерирана заявка (между 10-тия и 25-тия ден от края на аукциона). Връзка за това е налична в страницата на самия аукцион. Информация - секция Помощ

Съгласно т. 14.1 от Общите условия, при неконтролирана сделка, т.е. при преждевременно прекратяване на аукцион след споразумение/договорка между продавач и потребител чрез комуникационния модул на системата се елиминира възможността за:
- заявка за възстановяване на крайната такса при нефинализиране;
- поставяне на рейтингови коментари.
Системата предоставя възможност за такъв тип сделки, но не ги препоръчва.
Трябва да знаете, че сделки и договорки осъществени без нормалните системни инструменти (Наддаване, Купи сега, Направи оферта), а единствено чрез комуникационния модул, не Ви предоставят защита от злонамерени/некоректни потребители. Обръщаме внимание, че при договорка за конкретен артикул, може да коригирате аукциона или да стартирате подобен с Фиксирана цена, равна на договорената такава и да задължите ответната страна да ползва нормалните инструменти на системата, а именно - бутона Купи СЕГА. По този начин сделката ще бъде регистрирана официално и ще бъдете защитени при евентуално нейно нефинализиране с възможност за възстановяване на крайна такса и отразяване в рейтинговата система.

Липса на комуникация от страна на купувача

Причините за липса на обратна връзка от страна на Купувача може да са много. Моля, направете отново опит за контакт. Така или иначе, при последваща липса на обратна връзка към Вас (в рамките на 48 часа), може да поставите подобаващ рейтингов коментар. Това ще бъде достатъчна индикация както за администраторите, така и за останалите потребители.

Наложена санкция по т.14.2

Наложената такава санкция/такса е след индексирана поредна некоректност от страна на продавач относно декларирана причина за предсрочно прекратяване на аукциони и на основание т.14.2 от Общите условия.
Трябва да знаете, че изпълнението на регламента по т. 14.2 е алтернатива на администраторското действие по деактивиране на потребителски профил.
Напомняме, че при преждевременно прекратяване на аукцион поради споразумение за сделка чрез комуникационния модул на системата е необходимо въпросното действие да бъде извършено с декларирана причина "Уговорена продажба през системата на BalkanAuction", а не "Друга причина". Обратното се индексира като отявлена некоректност.

Забрана за участие на потребител

Поставянето на потребители в "черния списък" на конкретен продавач елиминира възможността им за бъдещи участия в аукционите му. Добавянето в този списък (Забранени купувачи) се извършва от страницата профил на самите потребители (още информация)
В допълнение - при стартиране на аукцион е налична ограничителна опция, която налага забрана за участие на потребители с малък рейтингов актив (под 6). Опцията е достъпна за продавачи с рейтинг 10 и нагоре.