Помощ

Профил, Продажби, Покупки

Настройки

Имате възможност да настроите уведомителните си съобщения, да промените имейл адреса и паролата си.
В тази секция имате достъп и до всички Ваши запазени търсения.

Сметка

Сметката на потребителя е предназначена за начисляване на такси относно използване на рекламни/допълнителни опции при стартиране на аукциони, както и крайни такси. Обръщаме внимание, че тя няма разплащателна функция между Купувач и Продавач при реализиране на сделка.
Получавате пълна информация за всички движения и плащания направени от Вас, както и начините за зареждане.

Шаблон

Може да създадете шаблон, който ще Ви бъде от помощ при стартиране на аукциони с често повтарящи се параметри. Така няма да е необходимо да ги въвеждате при всяко стартиране.

Забранени купувачи

Пълен списък на забранените да наддават в аукционите Ви.
Добавяне на потребители във Вашия "черен списък" се извършва и от страницата профил на самите потребители. Връзката е достъпна/видима след ВХОД в системата.

Заявки за възстановяване

Заявка за възстановяване на крайна такса може да бъде подавана от Продавач само при неосъществена сделка в комбинация от следните условия:
 • не по-рано от 10 дни и не по-късно от 25 дни след край на аукцион;
 • липса на каквато и да била свързаност между Купувач и Продавач;
 • липса на поставени положителни рейтингови коментари по въпросната сделка *;
 • липса на информация за доставена пратка, свързана със съответния аукцион.

Връзка за генериране на заявка за възстановяване може да намерите в страницата на всеки завършил със сделка аукцион.

* Поставянето на отрицателен рейтингов коментар на купувача при нефиналзирана сделка не е задължително условие за генериране на заявка за възстановяване

Активни аукциони

Пълен списък на текущите Ви активни аукциони.
Можете да редактирате аукционите само в случай, че не е започнало наддаване.
Преждевременно прекратяване на аукцион е невъзможно действие при наличие на повече от един наддаващ потребител.

Чакащи аукциони

Тук ще намерите аукционите, които сте насрочили за стартиране в бъдещ момент. Може да ги стартирате веднага или да ги отмените.

Завършили без сделка

Пълен списък на завършилите без купувач аукциони. Може да ги рестартирате, като аукционите ще се стартират със същия аукцион № и ще се прехвърлят автоматично в списъка Активни аукциони.
Обръщаме внимание, че всички аукциони са достъпни до 45 дни след техния край. След този срок, не е възможно каквото и да било действие по тях.

Завършили със сделка

Пълен списък на завършилите с купувач аукциони.
Визуализирани са потребителските имена на купувачите, като е налична възможността за осъществяване на контакт с тях през системата.
Възможни допълнителни действия са:
 • изпращане на обща нотификация към конкретен купувач относно спечелени от него аукциони + калкулатор;
 • стартиране на подобен аукцион;
 • коментиране на сделка, т.е. отразяване на рейтингов коментар в профила на ответната страна;
 • генериране на Еконт товарителница с отстъпка.

Всички аукциони, както и данните свързани с тях, са достъпни до 45 дни след техния край.

Аукциони с мое участие

Пълен списък на аукционите, в които имате участие (наддавате или оферирате). В тази секция получавате информация за дадената от Вас максимална цена и за текущата цена на всеки аукцион от списъка. Текущата цена може да бъде оцветена в червено (това означава, че Вие не сте начело на този аукцион или не е приета офертата Ви) или в зелено (вие сте начело).

Спечелени аукциони

Пълен списък на аукционите, в които сте Купувач (победител).
Визуализирани са потребителските имена на продавачите, като е налична и възможността за осъществяване на контакт с тях през системата.
Възможни допълнителни действия са:
 • изпращане на обща нотификация към конкретен продавач относно спечелени от Вас аукциони + калкулатор;
 • коментиране на сделка, т.е. отразяване на рейтингов коментар в профила на ответната страна;
 • генериране на PayPal транзакция относно заплащане на артикул (при интернационални сделки).

Всички аукциони, както и данните свързани с тях, са достъпни до 45 дни след техния край.

Аукциони под наблюдение

Списък с всички аукциони, които сте поставили под наблюдение чрез командата достъпна от страницата на всеки аукцион.