Помощ

Общи понятия

Какво е BalkanAuction?

Бързият отговор на този въпрос е: място, където може да продадете и купите ВСИЧКО без посредници.

Не са необходими специални умения. Всеки регистрирал се потребител може да стартира аукциони за всякакви стоки, включително употребявани и колекционерски предмети. Купувачите имат възможност да избират най-изгодните измежду много предложения. Стоките, които се обявяват за продажба могат да бъдат предложени на търг или чрез директна продажба на фиксирана цена.

Добре дошли в света на BalkanAuction!

Стандартен аукцион

Тип продажба от аукционен вид, в която се реализират наддавания при наличие на повече от един кандидат купувач. Възможно е използването на допълнителни опции като Запазена цена и Купи сега цена.

Артикул с фиксирана цена + Оферти

Тип продажба на артикул с точно определена/фиксирана цена. Наддаване е невъзможно.

При този способ на продажба е налична опция Допускам оферти, т.е. всеки продавач може да активира възможността потенциални купувачи да предлагат официално по-ниска цена от визуализираната.

За по-точна и ясна представа на тази функционалност, ще се опитаме да опишем пример:
Продавач X1 стартира аукцион с фиксирана стойност 100 лв.
Потенциален купувач X2, който желае въпросният артикул, но обявената цена не го устройва, реализира Оферта и предлага 60 лв.
В този момент, продавачът има три възможности:
 • да приеме офертата от 60 лв. В този случай, аукционът приключва незабавно и потребител X2 е обявен за купувач;
 • да отхвърли офертата;
 • да реализира контра оферта. Същата трябва да е в диапазона 60 - 100 лв. (за нашия пример нека тя да е 80 лв.). Това ще означава, че продавачът е склонен на отстъпка от обявената цена (100 лв.), но минималната възможна цена за реализиране на сделка е 80 лв. В този момент потребител X2 има две възможности - да отхвърли или приеме контра офертата от 80 лв.

В примера може да включим и други кандидат купувачи, които паралелно могат да отправят оферти към продавача, но в крайна сметка приемането на една от многото оферти ще анулира всички останали и ще прекрати аукциона.
Трябва да знаете, че всички оферти са с валидност 48 часа.

И на финал - докато всички потенциални купувачи си разменят оферти и контра оферти с продавача, потребител X5 посещава примерния аукцион и се възползва от бутона КУПИ СЕГА за 100 лв. В този момент, всички оферти и контра оферти се анулират, а X5 се обявява за купувач.

Запазена цена

Цена, под която продавачът не е съгласен на сделка. Ако той е активирал тази опция и наддаването завърши при цена по-ниска от запазената, то аукционът приключва без сделка. Запазената цена е скрита и се знае само от продавача. Купувачът вижда единствено дали текущата цена на аукциона е достигнала запазената такава.

Купи сега цена

Цена, при която продавачът е съгласен на сделка и без наддаване. Ако купувач се възползва от тази опция - аукционът приключва незабавно.

Рейтинг

След всяка сделка продавач и купувач могат да напишат отзив един за друг.
Рейтингът се изчислява като всички положителни отзиви се броят за +1, отрицателните за -1.
Отзиви от един и същ потребител се броят само по веднъж.
Рейтинговият актив на всеки потребител се отбелязва допълнително с рейтингов маркер (звезда). Цветовете са:

рейтинг
маркер
0 - 9
няма
10 - 49
50 - 99
100 - 249
250 - 499
500 - 749
750 - 999
1000 - 2499
2500 - 4999
5000 - 9999
над 9999

Стартиране на аукцион

Заглавие на аукцион

В рамките на 60 символа подберете най-подходящото и точно название за Вашата стока. Думите от заглавието участват в почти всички опции за търсене, така че лесното достигане до аукциона Ви зависи изцяло от това, което ще напишете в заглавието му.

Описание

Не забравяйте - купувачът не може да докосне и огледа реално Вашата стока. Необходимата информация за нея трябва да се съдържа в описанието. Полето позволява въвеждане и на HTML код.

Избор на категория

Изберете най-подходящата категория за Вашата стока. Ако се колебаете, може предварително да проучите в кои категории се стартират аукциони с подобни артикули.
Неправилно избраната категория ще доведе до ограничаване на посещенията във Вашия аукцион и ще намали шансовете за сделка.

Спецификации

Ако са достъпни спецификации, то попълнете ги възможно най-точно. Чрез тях потенциалните купувачи най-бързо ще достигнат до Вашата стока.
Спецификациите (Размер, Състояние, Цвят, ...) са различни за всяка категория и непопълването им рязко ще ограничи трафика към Вашия аукцион.

Снимки

Имате възможност да качите до 13 снимки (1 основна + 12 допълнителни).
Максимален размер на всяко от изображенията - 10 MB;
Допустим формат - jpg, gif, png
Основната снимка ще бъде използвана за индексиране на аукциона Ви във всички списъци.
Предоставена е възможност за вграждане на воден знак с потребителско име в изображенията.

Купи сега + Запазена цена

При наличие на Купи сега, потенциалните купувачи ще имат възможност да закупят продукта Ви незабавно.
При стандартен аукцион, ако купувач започне наддаване от началната цена, то Купи сега цената се скрива и аукционът продължава с наддаване. В случай, че аукционът освен това има и Запазена цена, то Купи сега се скрива, когато наддаването достигне запазената цена.

При продажба, тип Артикул с фиксирана цена, полетата Начална цена и Запазена цена не са достъпни.

Дата на стартиране

Може да насрочите аукциона Ви да се стартира в бъдещ момент (до 30 дни).

Рекламни опции

За да увеличите посещенията на аукцион и съответно възможността за сделка, можете да се възползвате от платените рекламни опции:
 • топ на начална
 • топ в категория
 • оцветен
 • болд

При маркиране на поне една от първите две опции, Вашият аукцион ще има двойно присъствие в резултатите от търсене. Визуализацията ще е факт както в нормалния списък с резултати, така и в секция/слайдера 'Топ аукциони' (*слайдерът е с ограничение - визуализират се първите 80 аукциона по избрания от потребител критерий. Списък с всички топ резултати е наличен чрез връзката 'виж всички').

Имайте предвид, че дори само един Топ аукцион увеличава шансовете за продажба на всички Ваши аукциони.

Имате възможност за добавяне на рекламни опции до 6 часа преди завършване на аукцион, независимо от наличието на наддавания.
При оставащо време по-малко от 3 дни, цените на тези опции са наполовина (50%).
Добавяне на рекламни опции е възможно, както от връзка в страницата на самия аукцион, така и от Активни аукциони

Ограничителни опции

Ограничителна опция I: Маркирането на тази опция елиминира секцията Публични въпроси, т.е. имате възможност да забраните публични въпроси и коментари под аукциона Ви.
Ограничителна опция II: Тази опция налага забрана за участие и реализиране на контакт с продавача (публичен и непубличен) на потребители с малък рейтингов актив (под 6).

Въпросните две опции са достъпни само за продавачи с рейтингов актив 10 и нагоре, т.е. за утвърдени и доказали коректността си потребители.

Наддаване, Покупки

Наддаване

Въведете максималната цена, която сте склонни да платите и системата ще наддава автоматично до достигането й. Вашата цена остава скрита за другите потребители (освен при аукцион с недостигната Запазена цена). Можете да коригирате максималната си цена като наддадете повторно по-голяма сума.
Трябва да знаете, че всяко автоматично наддаване се инициира в същата секунда, в която друг потребител заяви желанието си за участие, т.е. се включи в наддаването. Автоматичните наддавания ще Ви държат винаги начело на аукциона с минималната допустима стъпка, докато същият завърши или докато друг потребител въведе по-голяма от Вашата цена.
Пример 1: При начална цена на аукцион - 1 лв., Вие откривате наддаването с 10 лв. При това положение, излизате начело с текуща цена 1 лв. Ако друг потребител, по-късно въведе 4.20 лв., то Вие автоматично ще излезете начело с 4.30 лв. Впоследствие, ако трети потребител въведе 10 лв. - Вие оставате начело с 10 лв., понеже първи сте поставили тази сума.
Пример 2: Откривате наддаване с 10 лв., при аукцион с нач. цена 1 лв. и Запазена цена от 15 лв. Вие ставате начело в историята на наддаването с 10 лв., но запазената цена не е достигната и решавате да наддадете отново - този път с 20 лв. Тогава излизате начело с 15 лв. и за да Ви изпревари друг потребител, ще трябва да въведе сума по-голяма от 20 лв.

Стъпката в наддаването е фиксирана, но с различна стойност при различните ценови интервали:
  от 0.01 до 0.99 лв. - 0.10 лв.;
  от 1.00 до 9.99 лв. - 0.50 лв.;
  от 10.00 до 99.99 лв. - 1.00 лв.;
  от 100.00 до 499.99 лв. - 5.00 лв.;
  от 500.00 до 999.99 лв. - 10.00 лв.;
  от 1000.00 до 4999.99 лв. - 50.00 лв.;
  от 5000.00 до 9999.99 лв. - 100.00 лв.;
  от 10000.00 до 49999.99 лв. - 500.00 лв.;
  от 50000.00 до 249999.99 лв. - 1000.00 лв.;
  над 250000 лв. - 5000.00 лв.

Всеки стандартен аукцион е с явно наддаване, като за победител се обявява потребителя, въвел най-високата цена. При условие че разликата между въведените суми от победителя и втория класирал се потребител е по-голяма от стъпката за наддаване, то крайната цена на аукциона се формира от сумата на втория плюс една стъпка. Подредбата на потребителите е в низходящ ред на въведените от тях суми.
Пример 3: Потребител открива наддаване с 20 лв., при аукцион с нач. цена 1 лв. Впоследствие Вие въвеждате цена 100 лв. При липса на други наддавания до края на аукциона, Вие сте определен за победител с цена от 21 лв.

BidSniper

Отложено наддаване за последните секунди. Тази функционалност е достъпна след месечен абонамент. Чрез нея потребителите имат възможност да зададат сума, която ще бъде отразена като наддаване (при възможност спрямо моментната цена) в последните секунди. Предимствата - прикрива се интересът към артикула, не се налага физическо присъствие и следене до края на аукциона, като се и минимизира вероятността конкурентен наддаващ да коригира наддаването си и победи.

Абонамент Анонимно

Платена опция (абонамент на месечна база), която отразява наддаванията Ви като анонимни. Потребителското Ви име е видимо в списъка с наддаващи по конкретен аукцион единствено за Вас и продавача.

Запазена цена

При стандартен аукцион с наличие на Запазена цена, ако наддаването завърши при цена по-ниска от запазената, то аукционът приключва без сделка.
Запазената цена е скрита и се знае само от продавача. Купувачът вижда само дали текущата цена на аукциона е достигнала запазената цена.

Купи сега

Ако купувач се възползва от тази опция, то аукционът приключва незабавно.
При стандартен аукцион, ако потребител започне наддаване от началната цена, то Купи сега се скрива и аукционът продължава със стандартно наддаване. В случай че аукционът освен това има и Запазена цена, то Купи сега се скрива, когато наддаването достигне запазената цена.

Сделка

Установете контакт един с друг след завършването на аукциона.
Използвайте комуникационния модул на системата, чрез предоставените връзки/бутони както от страницата на самия завършил със сделка аукцион, така и от секция Продажби или Покупки.
Изпълнете всички необходими действия по доставката и заплащането на стоката.

Отразяване в рейтинга

Напишете положителен отзив за ответната страна след успешното приключване на сделката.
Не бързайте с отрицателни отзиви - дайте шанс на другия да поправи грешката си, която най-често е вследствие на невнимание, а не поради лоша умисъл.
Всички отзиви са публични и веднъж написани не могат да бъдат променяни от потребителите.

Некоректни потребители

BalkanAuction следи внимателно за несериозни потребители и въпреки, че не носи практически отговорност за сделките между продавачи и купувачи, има задължение при тенденция за негативни отзиви, индексирани чрез сигнали и отрицателни рейтингови коментари, всички недобросъвестни потребители да бъдат санкционирани/деактивирани. За подаване на сигнали - можете да използвате формата Контакт с нас / Некоректни потребители

При нефинализиране на сделка по аукцион с наддавания, продавачът има възможност да реализира оферта към втория в наддаването.

Приемането на офертата от потенциалния купувач ще генерира в системата нов аукцион, който ще удостовери сделката. В този случай, ще се предостави възможност за създаване на товарителница с отстъпка и за размяна на рейтингови коментари по новата сделка.

Търсене

Бързо търсене

Напишете дума или номер на аукцион в полето за търсене. Ще бъде изведен списък с всички аукциони, чието заглавие съдържа написаната дума. При въвеждане на няколко думи, визуализираният списък ще съдържа аукциони, чието заглавие съдържа всички тези думи.

Можете да разширите обхвата на търсенето със символа * (звезда).
Пример за използване на специалния символ: Въвеждате в полето за търсене ЛЕВ*. Резултатът от това търсене, ще бъде извеждане на всички аукциони, съдържащи в заглавието си думата ЛЕВа, ЛЕВове, ЛЕВчета, ЛЕВовете и т.н.
Символа звезда може да бъде използван и за повече ключови думи.
Пример: българ* лев*

Търсене с опции

Допълнителните параметри, които могат да се задават в разширеното търсене са:
- категория;
- продавач;
- цена (диапазон - от/до);
- търсене и в описанието на аукционите (не само в заглавието);
- търсене и в завършилите аукциони;
- търсене в новопостъпили аукциони (21 дни);
- търсене в аукциони без Запазена цена;
- търсене в аукциони с Купи СЕГА цена.

При търсене в крайна категория, освен думи може да зададете и специфични за категорията критерии (спецификации) като Състояние, Размер, Цвят и пр.
Разширяване обхвата на търсене със специалния символ * (звезда) е налично и тук (виж Бързо търсене).

Имате възможност да подреждате резултатите от търсенето по два критерия - време на стартиране и цена (възходящ или низходящ ред).

Запазени търсения

Всяко инициирано търсене в системата може да бъде запазено, като е налична възможността за ежедневна нотификация относно резултатите, в т.ч. и новопоявили се аукциони. По този начин ще получавате информация за стартирани нови аукциони с конкретни артикули или от предпочитан Продавач.
Достъп до всички Ваши запазени търсения ще имате както от основния търсещ модул, така и от Настройки

Профил, Продажби, Покупки

Настройки

Имате възможност да настроите уведомителните си съобщения, да промените имейл адреса и паролата си.
В тази секция имате достъп и до всички Ваши запазени търсения.

Сметка

Сметката на потребителя е предназначена за начисляване на такси относно използване на рекламни/допълнителни опции при стартиране на аукциони, както и крайни такси. Обръщаме внимание, че тя няма разплащателна функция между Купувач и Продавач при реализиране на сделка.
Получавате пълна информация за всички движения и плащания направени от Вас, както и начините за зареждане.

Шаблон

Може да създадете шаблон, който ще Ви бъде от помощ при стартиране на аукциони с често повтарящи се параметри. Така няма да е необходимо да ги въвеждате при всяко стартиране.

Забранени купувачи

Пълен списък на забранените да наддават в аукционите Ви.
Добавяне на потребители във Вашия "черен списък" се извършва и от страницата профил на самите потребители. Връзката е достъпна/видима след ВХОД в системата.

Заявки за възстановяване

Заявка за възстановяване на крайна такса може да бъде подавана от Продавач само при неосъществена сделка в комбинация от следните условия:
 • не по-рано от 10 дни и не по-късно от 25 дни след край на аукцион;
 • липса на каквато и да била свързаност между Купувач и Продавач;
 • липса на поставени положителни рейтингови коментари по въпросната сделка *;
 • липса на информация за доставена пратка, свързана със съответния аукцион.

Връзка за генериране на заявка за възстановяване може да намерите в страницата на всеки завършил със сделка аукцион.

* Поставянето на отрицателен рейтингов коментар на купувача при нефиналзирана сделка не е задължително условие за генериране на заявка за възстановяване

Активни аукциони

Пълен списък на текущите Ви активни аукциони.
Можете да редактирате аукционите само в случай, че не е започнало наддаване.
Преждевременно прекратяване на аукцион е невъзможно действие при наличие на повече от един наддаващ потребител.

Чакащи аукциони

Тук ще намерите аукционите, които сте насрочили за стартиране в бъдещ момент. Може да ги стартирате веднага или да ги отмените.

Завършили без сделка

Пълен списък на завършилите без купувач аукциони. Може да ги рестартирате, като аукционите ще се стартират със същия аукцион № и ще се прехвърлят автоматично в списъка Активни аукциони.
Обръщаме внимание, че всички аукциони са достъпни до 45 дни след техния край. След този срок, не е възможно каквото и да било действие по тях.

Завършили със сделка

Пълен списък на завършилите с купувач аукциони.
Визуализирани са потребителските имена на купувачите, като е налична възможността за осъществяване на контакт с тях през системата.
Възможни допълнителни действия са:
 • изпращане на обща нотификация към конкретен купувач относно спечелени от него аукциони + калкулатор;
 • стартиране на подобен аукцион;
 • коментиране на сделка, т.е. отразяване на рейтингов коментар в профила на ответната страна;
 • генериране на Еконт товарителница с отстъпка.

Всички аукциони, както и данните свързани с тях, са достъпни до 45 дни след техния край.

Аукциони с мое участие

Пълен списък на аукционите, в които имате участие (наддавате или оферирате). В тази секция получавате информация за дадената от Вас максимална цена и за текущата цена на всеки аукцион от списъка. Текущата цена може да бъде оцветена в червено (това означава, че Вие не сте начело на този аукцион или не е приета офертата Ви) или в зелено (вие сте начело).

Спечелени аукциони

Пълен списък на аукционите, в които сте Купувач (победител).
Визуализирани са потребителските имена на продавачите, като е налична и възможността за осъществяване на контакт с тях през системата.
Възможни допълнителни действия са:
 • изпращане на обща нотификация към конкретен продавач относно спечелени от Вас аукциони + калкулатор;
 • коментиране на сделка, т.е. отразяване на рейтингов коментар в профила на ответната страна;
 • генериране на PayPal транзакция относно заплащане на артикул (при интернационални сделки).

Всички аукциони, както и данните свързани с тях, са достъпни до 45 дни след техния край.

Аукциони под наблюдение

Списък с всички аукциони, които сте поставили под наблюдение чрез командата достъпна от страницата на всеки аукцион.

Тактики за продажба

Каква начална цена да поставя?

Насоките относно избора на тактика за продажба се отнасят в основната си част за стандартни аукциони.

За начална цена използвайте най-ниската цена, която Ви удовлетворява. Ако стоката има по-голям пазарен потенциал - ще се получи наддаване. В случай че не очаквате да се получи наддаване, можете да поставите Купи сега - така ще удовлетворите участниците, на които не им се чака до завършването на аукциона.

Начална цена 1 стотинка

Бърз, лесен и не лишен от риск способ за продажба.
Крайната цена ще се формира от най-високите наддавания и с голяма вероятност ще е близо до максимума на пазарния потенциал. Не се колебайте да включите опцията Топ аукцион.
Такъв аукцион е атрактивен - участниците се ентусиазират и ако първоначално са оценили стоката скептично, то по-късно коригират чрез по-високо наддаване. Резултатът от всичко това е, че често крайната цена ще е по-голяма от първоначалните Ви очаквания.
Тази тактика е подходяща за всякакви стоки, които не са с малка стойност. Особено ценна е за употребявани вещи, колекционерски предмети, сезонни разпродажби и промоции на нови стоки. Не прилагайте подобна тактика, ако очаквате малко участници.
В заглавието можете да включите подходяща фраза - РАЗПРОДАЖБА, СПЕШНО, ПРОМОЦИЯ и др.
Аукционите от 1 стотинка (без Запазена цена) се визуализират и в едноименната секция, достъпна от началната страница.

Запазена цена ?!

Включването на тази опция ще доведе до игнориране на риска от предходната тактика. От друга страна, потенциалните купувачи са скептични към такъв аукцион. Нерядко, дори и да са проявили интерес към продукта, отказват да участват.
Използвайте Запазена цена само, ако искате предпазливо да "опипате почвата".

Ниска начална цена + Запазена цена + Купи сега цена

Маркетингов инструмент за оценка на пазарния потенциал. Недостатъците на Запазената цена до голяма степен са игнорирани, понеже участниците имат приблизителна представа за размера й. Ако включите опцията Топ аукцион, ще получите по-бързи и по-точни резултати.
Подобна тактика е подходяща за стоки със значителна стойност - скъпи вещи, автомобили, недвижими имоти и др.

Аукцион с Разширение

Опцията Разширение е възможна единствено за стандартни аукциони без Купи сега и Запазена цена. Използването ѝ увеличава шансовете за по-голяма продажна цена чрез разширяване/удължаване на аукциона, ако през последните 20 секунди има наддаване. През този интервал наддаванията са опростени, като се визуализира единствено бутон, който реализира бързо наддаване с една стъпка над текущата цена. След всяко наддаване в този времеви диапазон, оставащото време до края на аукциона се продължава с нови 20 секунди.

Използване на опция Tоп аукцион

Дори само един Топ аукцион увеличава шансовете за продажба на всички Ваши аукциони.
При маркиране на тази рекламна опция, аукционът Ви ще се появява винаги на челно място в резултатите от търсене, т.е. в слайда 'Топ аукциони'.
За оптимизиране на разходите, бихме препоръчали:
- задайте 10-дневна продължителност на Топ аукционите;
- използвайте Топ на начална за не повече от 5% от аукционите Ви;
- използвайте Топ в категория за не повече от 15% от аукционите Ви.

Чести Въпроси и Отговори - Общи

Липса на удостоверяващ SMS код

Телефонното удостоверяване след регистрация се извършва собственоръчно от всеки потребител в Настройки чрез бутона Изпрати код. След получаването му, той трябва да бъде въведен в съответното поле (Код) с последващо използване на бутона Потвърди. При условие, че сте инициирали изпращане на SMS код, но същият не е получен - моля, проверете коректността на въведения от Вас телефонен номер. Коригирайте и изпратете нов код. При повторен неуспех - свържете се с нас!

Невъзможност за Вход в системата

Уверете се в правилното изписване на потребителското име и парола. При забравена парола, имате възможност за генериране на нова такава от едноименната връзка Забравена парола

Ограничени действия

Ограничаване на потребителски действия е възможно при:
- некоректни (непълни) въведени данни при регистрация. Моля, предоставете коректни такива;
- стартирана процедура по допълнителна идентификация. В този случай се изисква предоставяне на документи, удостоверяващи самоличността на регистранта;
- практика за нефинализиране на сделки ведно с получени отрицателни рейтингови коментари;
- засичане на опити за регистриране на допълнителни профили и/или манипулации на аукцион със свързани профили.

Получен рейтингов коментар, но неотразен в рейтинговия актив

Всички отзиви от един и същ потребител се броят само по веднъж. Неотразяването на коментар в точковия Ви рейтингов актив е следствие от вече отразена сделка в миналото с въпросния потребител. Това е основната причина рейтинговия актив да е с по-малка стойност спрямо броя получени рейтингови коментари.

Премахване на отрицателни рейтингови коментари

Премахване на отрицателен рейтингов коментар е възможно администраторско действие, но само след заявка от потребителя, поставил коментара (изключение: отявлена злонамереност/реципрочност).

Липса на администраторски отговор

Причините за това може да са:
- филтриран имейл/отговор от Спам филтъра Ви. Моля, проверете папка Спам/Junk на електронната Ви поща
- блокиран имейл адрес
- изпратена вече служебна нотификация по въпросния казус в близкото минало

Чести Въпроси и Отговори - Продавачи

Тестване на системата - стартиране на тестов аукцион

Може да стартирате пробен аукцион само в категория Тест на аукциони.

Какво струва участието в BalkanAuction на прoдавач

Регистрацията в сайта е безплатна.
Стартирането на аукцион също е безплатно.
Такси се събират за използването на допълнителни (рекламни) опции, като те са с фиксирани стойности. Същите се начисляват при всяко стартиране и рестартиране на аукцион, но само при маркирани от продавача опции:
- Болд - 0.50 лв.
- Оцветен аукцион - 1.30 лв.
- Топ аукцион в категория - 2.50 лв.
- Топ аукцион на начална страница - 4.80 лв.
Начислява се крайна такса при реализиране на сделка. Същата е с размер 4.3% от крайната цена, но не повече от 95 лв. и не по-малко от 1 стотинка.
Примери: При реализирана сделка на цена 1.00 лв. - таксата ще бъде 0.04 лв.; цена 20 лв. - такса 0.86 лв.; цена 300 лв. - такса 12.90 лв.; цена 5000 лв. - такса 95 лв.
Таксите се начисляват по сметката на продавача. Още информация - раздел Такси

Коригиране на активен аукцион

Ако не е започнало наддаване, може да промените всичко по аукциона Ви. Връзка Редактиране на аукциона е достъпна в страницата на всеки Ваш аукцион, но само след реализиран ВХОД в системата. Редактирането е възможно и от Активни аукциони.
Възможност за добавяне на рекламни опции е налична до 6 часа преди завършване на аукцион, независимо от наличието на наддавания.
При оставащо време по-малко от 3 дни, цените на тези опции са наполовина (50%). Добавяне на рекламни опции е възможно както от връзка в страницата на самия аукцион, така и от Продажби / Активни аукциони

Преждевременно прекратяване на аукцион

Преждевременно прекратяване на аукцион е възможно при липса на наддаване или при наличие на само един наддаващ, като в този случай участникът се обявява за купувач. Прекратяване на аукцион с двама и повече участници в наддаването е невъзможно.

Нефинализирана сделка - възстановяване на крайна такса

При нефинализиране на сделка, всеки продавач има възможност за възстановяване на крайна такса. Действието е възможно само след собственоръчно генерирана заявка (между 10-тия и 25-тия ден от края на аукциона). Връзка за това е налична в страницата на самия аукцион. Информация - секция Помощ

Съгласно т. 14.1 от Общите условия, при неконтролирана сделка, т.е. при преждевременно прекратяване на аукцион след споразумение/договорка между продавач и потребител чрез комуникационния модул на системата се елиминира възможността за:
- заявка за възстановяване на крайната такса при нефинализиране;
- поставяне на рейтингови коментари.
Системата предоставя възможност за такъв тип сделки, но не ги препоръчва.
Трябва да знаете, че сделки и договорки осъществени без нормалните системни инструменти (Наддаване, Купи сега, Направи оферта), а единствено чрез комуникационния модул, не Ви предоставят защита от злонамерени/некоректни потребители. Обръщаме внимание, че при договорка за конкретен артикул, може да коригирате аукциона или да стартирате подобен с Фиксирана цена, равна на договорената такава и да задължите ответната страна да ползва нормалните инструменти на системата, а именно - бутона Купи СЕГА. По този начин сделката ще бъде регистрирана официално и ще бъдете защитени при евентуално нейно нефинализиране с възможност за възстановяване на крайна такса и отразяване в рейтинговата система.

Липса на комуникация от страна на купувача

Причините за липса на обратна връзка от страна на Купувача може да са много. Моля, направете отново опит за контакт. Така или иначе, при последваща липса на обратна връзка към Вас (в рамките на 48 часа), може да поставите подобаващ рейтингов коментар. Това ще бъде достатъчна индикация както за администраторите, така и за останалите потребители.

Наложена санкция по т.14.2

Наложената такава санкция/такса е след индексирана поредна некоректност от страна на продавач относно декларирана причина за предсрочно прекратяване на аукциони и на основание т.14.2 от Общите условия.
Трябва да знаете, че изпълнението на регламента по т. 14.2 е алтернатива на администраторското действие по деактивиране на потребителски профил.
Напомняме, че при преждевременно прекратяване на аукцион поради споразумение за сделка чрез комуникационния модул на системата е необходимо въпросното действие да бъде извършено с декларирана причина "Уговорена продажба през системата на BalkanAuction", а не "Друга причина". Обратното се индексира като отявлена некоректност.

Забрана за участие на потребител

Поставянето на потребители в "черния списък" на конкретен продавач елиминира възможността им за бъдещи участия в аукционите му. Добавянето в този списък (Забранени купувачи) се извършва от страницата профил на самите потребители (още информация)
В допълнение - при стартиране на аукцион е налична ограничителна опция, която налага забрана за участие на потребители с малък рейтингов актив (под 6). Опцията е достъпна за продавачи с рейтинг 10 и нагоре.

Чести Въпроси и Отговори - Купувачи

Интерес към конкретен артикул

Обръщаме внимание, че BalkanAuction е платформа, в която всеки регистрирал се потребител може да купува и продава, т.е. системата не е търговец (продавач на артикулите). Ако се интересувате от конкретна стока - всеки аукцион визуализира и потребителя, който го е стартирал. След ВХОД в системата, тя Ви позволява чрез връзките във всеки един аукцион, да зададете публичен въпрос, да изпратите съобщение на продавача и/или да участвате в наддаване.

Тестване на системата - пробно наддаване

Може да наддавате пробно само в аукциони, стартирани в категория Тест на аукциони. Аукционите от тази категория са изключени от търсещите модули на системата и са достъпни единствено при посещение в едноименната категория.

Техническа грешка при въвеждане на сума за наддаване

В системата е интегриран модул за Корекция/премахване на наддаване, който основно е за помощ на потребители, допуснали техническа грешка при въвеждане на суми. Тази функционалност е силно лимитирана и може да бъде използвана само ограничен брой пъти от потребител. Премахване на наддаване 12 часа преди край на аукцион е невъзможно действие.

Отговорности за качеството на артикул

Всеки продавач носи отговорност както за стоките, които продава, така и за своите действия в системата.
Обръщаме внимание, че системата не е посредник по сделките, както и не поддържа експертен състав, който да оценя и дава гаранции за автентичност на всеки един артикул. Публичните секции под аукционите дават възможност за потребителски и експертни коментари. Разбира се, при поредица сигнали за некоректност и неточно описание на артикул - аукционите се прекратяват преждевременно. При повтарящи се негативни отзиви, индексирани чрез сигнали от купувачи и отрицателни рейтингови коментари, всички недобросъвестни продавачи биват деактивирани.

Предоставяне на данни за доставка при спечелен аукцион

За да финализирате сделка по конкретен аукцион, в който сте обявен за купувач, е необходимо да изпратите собственоръчно на продавача Вашите данни за доставка, както и да предприемете действия по заплащане на стоката. Осъществяването на контакт е възможно както чрез връзката Изпрати съобщение на продавача от страницата на самия аукцион, така и от наличните инструменти в секция Спечелени аукциони

Липса на комуникация от страна на продавача

Причините за липса на обратна връзка от страна на Продавача може да са много. Моля, направете отново опит за контакт.
Така или иначе, при последваща липса на обратна връзка към Вас (в рамките на 48 часа), може да поставите подобаващ рейтингов коментар. Това ще бъде достатъчна индикация както за администраторите, така и за останалите потребители.

Програма Еконт Партньор

Предимства/обща информация

Програмата се отнася само за локални сделки на територията на България.
При доставка на стока с Еконт Експрес, получавате отстъпка* от куриерските услуги (транспорт, наложен платеж, застраховка). За целта Продавачът трябва да попълни онлайн бланка.
Надеждност и сигурност за купувачите - Еконт Експрес предлага опция за преглеждане на пратката преди заплащане. Купувачът може да изисква от Продавача маркирането на тази опция.

Допълнителен бонус** ще получава всеки продавач (инициатор на пратка) под формата на комисион, начисляващ се в сметката му. Реално, сумата на бонуса може да достигне 12 лв., като същата е пряко зависима от цената на товарителницата. Задължително условие за получаване на този бонус е пратката да бъде успешно доставена на получателя/купувача. Бонусът се начислява до 48 часа след доставката.


* отстъпката е факт за всички видове пратки, като текущо тя е 10%
** допълнителният бонус е в размер на 3% от цената на куриерската услуга без ДДС. Пратки, платени от корпоративен клиент на Еконт с персонална тарифа, както и такива с ваучери - не се бонифицират.

Активиране на бланката

Може да активирате Еконт бланка от секция Завършили със сделка.
Връзка за бланка с отстъпка се визуализира и в страницата на всеки завършил със сделка Ваш аукцион.

Трябва да знаете, че генерирането на такава бланка е уникално и неповторимо, т.е. попълнена вече бланка за конкретен аукцион не може да се използва повторно.
При условие че имате осъществена неконтролирана сделка (съгласно т.14.1 от Общите условия), то може да генерирате Еконт товарителница с отстъпка от тази връзка.

Онлайн модулът Изпрати с Еконт е пълнофункционален и от всяко едно мобилно устройство.
При условие че имате Еконт потребителски профил, използвайте формата за Вход/Идентификация в е-Еконт преди попълването на товарителница.

След попълването на необходимите полета в бланката и използване на съответния бутон за потвърждение, отстъпката се начислява автоматично във Вашата товарителница. Впоследствие ще имате възможност за нейната разпечатка и/или запис в pdf формат.
За да ползвате отстъпката, достатъчно е да предоставите на куриера (офис служителя) номера на товарителницата.