Контакт с нас

Намерете отговори на често задавани въпроси и в секция Помощ

 • Чести Въпроси и Отговори - Общи

  • Липса на удостоверяващ SMS код
   Телефонното удостоверяване след регистрация се извършва собственоръчно от всеки потребител в Настройки чрез бутона Изпрати код. След получаването му, той трябва да бъде въведен в съответното поле (Код) с последващо използване на бутона Потвърди. При условие, че сте инициирали изпращане на SMS код, но същият не е получен - моля, проверете коректността на въведения от Вас телефонен номер. Коригирайте и изпратете нов код. При повторен неуспех - свържете се с нас!
  • Невъзможност за Вход в системата
   Уверете се в правилното изписване на потребителското име и парола. При забравена парола, имате възможност за генериране на нова такава от едноименната връзка Забравена парола
  • Ограничени действия
   Ограничаване на потребителски действия е възможно при:
   - некоректни (непълни) въведени данни при регистрация. Моля, предоставете коректни такива;
   - стартирана процедура по допълнителна идентификация. В този случай се изисква предоставяне на документи, удостоверяващи самоличността на регистранта;
   - практика за нефинализиране на сделки ведно с получени отрицателни рейтингови коментари;
   - засичане на опити за регистриране на допълнителни профили и/или манипулации на аукцион със свързани профили.
  • Получен рейтингов коментар, но неотразен в рейтинговия актив
   Всички отзиви от един и същ потребител се броят само по веднъж. Неотразяването на коментар в точковия Ви рейтингов актив е следствие от вече отразена сделка в миналото с въпросния потребител. Това е основната причина рейтинговия актив да е с по-малка стойност спрямо броя получени рейтингови коментари.
  • Премахване на отрицателни рейтингови коментари
   Премахване на отрицателен рейтингов коментар е възможно администраторско действие, но само след заявка от потребителя, поставил коментара (изключение: отявлена злонамереност/реципрочност).
  • Липса на администраторски отговор
   Причините за това може да са:
   - филтриран имейл/отговор от Спам филтъра Ви. Моля, проверете папка Спам/Junk на електронната Ви поща
   - блокиран имейл адрес
   - изпратена вече служебна нотификация по въпросния казус в близкото минало
 • Чести Въпроси и Отговори - Продавачи

  • Тестване на системата - стартиране на тестов аукцион
   Може да стартирате пробен аукцион само в категория Тест на аукциони.
  • Какво струва участието в BalkanAuction на прoдавач
   Регистрацията в сайта е безплатна.
   Стартирането на аукцион също е безплатно.
   Такси се събират за използването на допълнителни (рекламни) опции, като те са с фиксирани стойности. Същите се начисляват при всяко стартиране и рестартиране на аукцион, но само при маркирани от продавача опции:
   - Болд - 0.50 лв.
   - Оцветен аукцион - 1.30 лв.
   - Топ аукцион в категория - 2.50 лв.
   - Топ аукцион на начална страница - 4.80 лв.
   Начислява се крайна такса при реализиране на сделка. Същата е с размер 4.3% от крайната цена, но не повече от 95 лв. и не по-малко от 1 стотинка.
   Примери: При реализирана сделка на цена 1.00 лв. - таксата ще бъде 0.04 лв.; цена 20 лв. - такса 0.86 лв.; цена 300 лв. - такса 12.90 лв.; цена 5000 лв. - такса 95 лв.
   Таксите се начисляват по сметката на продавача. Още информация - раздел Такси
  • Коригиране на активен аукцион
   Ако не е започнало наддаване, може да промените всичко по аукциона Ви. Връзка Редактиране на аукциона е достъпна в страницата на всеки Ваш аукцион, но само след реализиран ВХОД в системата. Редактирането е възможно и от Активни аукциони.
   Възможност за добавяне на рекламни опции е налична до 6 часа преди завършване на аукцион, независимо от наличието на наддавания.
   При оставащо време по-малко от 3 дни, цените на тези опции са наполовина (50%). Добавяне на рекламни опции е възможно както от връзка в страницата на самия аукцион, така и от Продажби / Активни аукциони
  • Преждевременно прекратяване на аукцион
   Преждевременно прекратяване на аукцион е възможно при липса на наддаване или при наличие на само един наддаващ, като в този случай участникът се обявява за купувач. Прекратяване на аукцион с двама и повече участници в наддаването е невъзможно.
  • Нефинализирана сделка - възстановяване на крайна такса
   При нефинализиране на сделка, всеки продавач има възможност за възстановяване на крайна такса. Действието е възможно само след собственоръчно генерирана заявка (между 10-тия и 25-тия ден от края на аукциона). Връзка за това е налична в страницата на самия аукцион. Информация - секция Помощ

   Съгласно т. 14.1 от Общите условия, при неконтролирана сделка, т.е. при преждевременно прекратяване на аукцион след споразумение/договорка между продавач и потребител чрез комуникационния модул на системата се елиминира възможността за:
   - заявка за възстановяване на крайната такса при нефинализиране;
   - поставяне на рейтингови коментари.
   Системата предоставя възможност за такъв тип сделки, но не ги препоръчва.
   Трябва да знаете, че сделки и договорки осъществени без нормалните системни инструменти (Наддаване, Купи сега, Направи оферта), а единствено чрез комуникационния модул, не Ви предоставят защита от злонамерени/некоректни потребители. Обръщаме внимание, че при договорка за конкретен артикул, може да коригирате аукциона или да стартирате подобен с Фиксирана цена, равна на договорената такава и да задължите ответната страна да ползва нормалните инструменти на системата, а именно - бутона Купи СЕГА. По този начин сделката ще бъде регистрирана официално и ще бъдете защитени при евентуално нейно нефинализиране с възможност за възстановяване на крайна такса и отразяване в рейтинговата система.
  • Липса на комуникация от страна на купувача
   Причините за липса на обратна връзка от страна на Купувача може да са много. Моля, направете отново опит за контакт. Така или иначе, при последваща липса на обратна връзка към Вас (в рамките на 48 часа), може да поставите подобаващ рейтингов коментар. Това ще бъде достатъчна индикация както за администраторите, така и за останалите потребители.
  • Наложена санкция по т.14.2
   Наложената такава санкция/такса е след индексирана поредна некоректност от страна на продавач относно декларирана причина за предсрочно прекратяване на аукциони и на основание т.14.2 от Общите условия.
   Трябва да знаете, че изпълнението на регламента по т. 14.2 е алтернатива на администраторското действие по деактивиране на потребителски профил.
   Напомняме, че при преждевременно прекратяване на аукцион поради споразумение за сделка чрез комуникационния модул на системата е необходимо въпросното действие да бъде извършено с декларирана причина "Уговорена продажба през системата на BalkanAuction", а не "Друга причина". Обратното се индексира като отявлена некоректност.
  • Забрана за участие на потребител
   Поставянето на потребители в "черния списък" на конкретен продавач елиминира възможността им за бъдещи участия в аукционите му. Добавянето в този списък (Забранени купувачи) се извършва от страницата профил на самите потребители (още информация)
   В допълнение - при стартиране на аукцион е налична ограничителна опция, която налага забрана за участие на потребители с малък рейтингов актив (под 6). Опцията е достъпна за продавачи с рейтинг 10 и нагоре.
 • Чести Въпроси и Отговори - Купувачи

  • Интерес към конкретен артикул
   Обръщаме внимание, че BalkanAuction е платформа, в която всеки регистрирал се потребител може да купува и продава, т.е. системата не е търговец (продавач на артикулите). Ако се интересувате от конкретна стока - всеки аукцион визуализира и потребителя, който го е стартирал. След ВХОД в системата, тя Ви позволява чрез връзките във всеки един аукцион, да зададете публичен въпрос, да изпратите съобщение на продавача и/или да участвате в наддаване.
  • Тестване на системата - пробно наддаване
   Може да наддавате пробно само в аукциони, стартирани в категория Тест на аукциони. Аукционите от тази категория са изключени от търсещите модули на системата и са достъпни единствено при посещение в едноименната категория.
  • Техническа грешка при въвеждане на сума за наддаване
   В системата е интегриран модул за Корекция/премахване на наддаване, който основно е за помощ на потребители, допуснали техническа грешка при въвеждане на суми. Тази функционалност е силно лимитирана и може да бъде използвана само ограничен брой пъти от потребител. Премахване на наддаване 12 часа преди край на аукцион е невъзможно действие.
  • Отговорности за качеството на артикул
   Всеки продавач носи отговорност както за стоките, които продава, така и за своите действия в системата.
   Обръщаме внимание, че системата не е посредник по сделките, както и не поддържа експертен състав, който да оценя и дава гаранции за автентичност на всеки един артикул. Публичните секции под аукционите дават възможност за потребителски и експертни коментари. Разбира се, при поредица сигнали за некоректност и неточно описание на артикул - аукционите се прекратяват преждевременно. При повтарящи се негативни отзиви, индексирани чрез сигнали от купувачи и отрицателни рейтингови коментари, всички недобросъвестни продавачи биват деактивирани.
  • Предоставяне на данни за доставка при спечелен аукцион
   За да финализирате сделка по конкретен аукцион, в който сте обявен за купувач, е необходимо да изпратите собственоръчно на продавача Вашите данни за доставка, както и да предприемете действия по заплащане на стоката. Осъществяването на контакт е възможно както чрез връзката Изпрати съобщение на продавача от страницата на самия аукцион, така и от наличните инструменти в секция Спечелени аукциони
  • Липса на комуникация от страна на продавача
   Причините за липса на обратна връзка от страна на Продавача може да са много. Моля, направете отново опит за контакт.
   Така или иначе, при последваща липса на обратна връзка към Вас (в рамките на 48 часа), може да поставите подобаващ рейтингов коментар. Това ще бъде достатъчна индикация както за администраторите, така и за останалите потребители.
Ако не намирате отговор по Вашия казус или желаете да предложите нова функционалност - попълнете формата: