Мобилно приложение / Браузър

Считано от 30.11.2020 г. поддръжката на мобилното приложение на аукционната платформа ще бъде преустановена. Това решение е продиктувано на основание динамиката на потребителските навици и необходимости. Взети са под внимание сигурността при сърфиране и универсализацията на изгледа, както и необходимостта за консистентно поведение мобилна/настолна версия.
С усъвършенстването на мобилните браузъри, реално отпада необходимостта от отделно приложение за платформата. С поддръжка на HTTP/2 и TLS 1.3, сигурността и скоростта на системата е предпочитана през браузър.
Друг аргумент - визуализацията на аукционната платформа се адаптира според големината на потребителското устройство. Бързият достъп до аукционната платформа от мобилно устройство (по подобие на позиционирана икона на приложение на Начална страница) също е възможен и през браузър, чрез вградената функция Add to Home screen (Добави на Начална страница).Използваме момента да Ви информираме, че предстои обновяване на системата в частта ѝ визуални елементи. Знаете, че потребителските мнения и предложения са от голямо значение за нас - пишете ни!