Оферти Втори шанс


Тази функционалност в системата е в помощ на продавачите на завършили с наддавания аукциони.
Ще им се предоставя възможност да отправят предложение за закупуване на артикула към втория в наддаването при отказ на победителя да финализира сделката.Офертата ще бъде на цената, която е била въведена от втория класирал се потребител.
Приемането на офертата ще генерира в системата нов аукцион, който ще удостовери сделката. В този случай, ще се предостави възможност за създаване на товарителница с отстъпка и за размяна на рейтингови коментари по новата сделка.


По подобие на горната функционалност, се предоставя възможност и за отправяне на предложение към първия в наддаването на завършил аукцион с недостигната Запазена цена.
Офертата ще бъде на цената, която е била въведена от потребителя при участието му в аукциона. Отново приемането на офертата ще генерира в системата нов аукцион, който ще удостовери сделката.


Обръщаме внимание, че всяка една отправена оферта е с валидност 48 часа.