Нови функционалности

По предложение на потребители, предоставяме вече възможност за реализиране на анонимни наддавания, които прикриват потребителското име на наддаващия с цел запазване на конфиденциалност. Достъп до тази функционалност имат всички потребители в секция Абонамент Анонимно.

Друга нова функционалност е в ръцете на продавачите - Аукциони с Разширение.
Тези аукциони предоставят възможност за достигане на по-добри продажни цени, особено за "горещите" такива. Последните 20 секунди на аукционите с маркирана опция Разширение са с опростено бързо наддаване. След всяко реализирано наддаване в този времеви диапазон, оставащото време до края на аукциона се продължава с нови 20 секунди.


Действията ни по усъвършенстване работата с платформата и внедряването на нови функционалности продължават!