όπλο, πιστόφ, πυριτόλιθο, ευζαλία

210
00 BGN
τρέχουσα τιμή

όπλο, πιστόφ, πυριτόλιθο, ευζαλία

Χρόνος που απομένει
Ολοκληρωμένη δημοπρασία
Η δημοπρασία έληξε με συναλλαγή
210
00 BGN
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο προς πώληση στη χώρα σας.
Παρακολούθησε αυτή τη δημοπρασία Στείλε μήνυμα στον πωλητή
Χρόνος που απομένει: ολοκληρώθηκε
Αριθμός πλειοδοσιών: 55 Ιστορικό
Τιμή εκκίνησης: 001 BGN
Περιγραφή
Προδιαγραφές
Παραγωγή: μετά το 1901
Πιστό αντίγραφο:

Βάρος πακέτου: έως 2 kg
Πρόσθετες πληροφορίες:
Αριθμός: 7552446
Έναρξη: 20.05.2024 19:38:1220 Μάι 2024 19:38:12
Λήξη: 30.05.2024 19:38:1230 Μάι 2024 19:38:12
Τοποθεσία: Bulgaria / Ruse
Η δημοπρασία αυτή εθεάθη 600 φορές