πιστόλι, πιστόλι, πυρίτιο

380
50 BGN
τρέχουσα τιμή

πιστόλι, πιστόλι, πυρίτιο

Χρόνος που απομένει
Ολοκληρωμένη δημοπρασία
Η δημοπρασία έληξε με συναλλαγή
380
50 BGN
Το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο προς πώληση στη χώρα σας.
Παρακολούθησε αυτή τη δημοπρασία Στείλε μήνυμα στον πωλητή
Χρόνος που απομένει: ολοκληρώθηκε
Αριθμός πλειοδοσιών: 69 Ιστορικό
Τιμή εκκίνησης: 001 BGN
Περιγραφή
Προδιαγραφές
Παραγωγή: μέχρι το 1901

Βάρος πακέτου: έως 2 kg
Πρόσθετες πληροφορίες:
Αριθμός: 6915533
Έναρξη: 13.09.2023 17:54:5613 Σεπτ 2023 17:54:56
Λήξη: 20.09.2023 17:54:5620 Σεπτ 2023 17:54:56
Τοποθεσία: Bulgaria / Ruse
Η δημοπρασία αυτή εθεάθη 1501 φορές