ОТЛИЧНА КОЛЕКЦИОННА МОНЕТА С ПРЕКРАСНО ИЗЛЪЧВАНЕ

 

 

СПЕЧЕЛИЛИЯ ДА ИЗПРАТИ ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ ДО 24 ЧАСА СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА АУКЦИОНА