САЩ. Един Морган Долар, година -1885 Сребро
 
Тегло: 26.79 гр
Сребро: 0.900
Ръб: Назъбен
Диаметър: 38.1мм.
100% -  автентична
Нециркулирала