Прекрасно  колекционно състоянието висок Грейд-Оценка MS 62 на компанията PCGS. Монетата е рядка и се среща рядко особено в подобно състояние,100%-оригинал.