Оригиналът на снимката. 

Има копие в уикипедия, лошо

качество и стеснен кадър.

(приложено).

Подарък - снимка на Тодор Александров.

Български революционери!