пафти за носия  ,

Състояние Добро -  преценете по снимките ! 

Моля ако имате въпроси , уточнения , то те да са преди надаване !