отлично съхранена в предпазна капсула (продава се с капсулата в която е)

сниманите са лицето и гърба на монетата .