Лот юбилейни монети

2 лв. 2021 Панайот Пипков, мед, тир.3000

10 лв. 2021 Г.С.Раковски, сребро, тир.3000

10лв. 2021 Нестинарство, сребро, тир.3000

Всички монети са в най-висше минт качество (69-70), в неотваряни капсули и без точки или петна по тях.