5 лева 1894 България.Отлична монета.

Моля задавайте въпросите си преди наддаването. 

 

ЗАБРАНЯВА СЕ УЧАСТИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ С НУЛЕВ РЕТИНГ,С ОТКАЗАНИ,

НЕПОТЪРСЕНИ ПРАТКИ,ИЛИ ЛИПСА НА КОМУНИКАЦИЯ ОТ ТЯХНА СТРАНА.

МОЛЯ ДА  ПРЕДОСТАВИТЕ ДАННИ ЗА ДОСТАВКА В РАМКИТЕ НА 24 ЧАСА СЛЕД СПЕЧЕЛВАНЕ НА АУКЦИОНА! 

МОЛЯ ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ПРАТКАТА ДА СТАВА В РАМКИТЕ НА 48 ЧАСА СЛЕД ПРИСТИГАНЕТО И ДО АДРЕСА НА КУПУВАЧА! 

 

СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА АУКЦИОН БГ,  КУПУВАЧЪТ ДЕКЛАРИРА СЪГЛАСИЕТО СИ С УСЛОВИЯТА НА ПРОДАВАЧА.