Прекрасна ОРИГИНАЛНА банкнота в брилянтно състояние. 

Нециркулирала, моля гледайте внимателно снимките. 

 

 

Качвам на аукцион перфектна, нециркулирала банкнота 5 лева 1922г.

 

Потърсете я ако имате интерес.

 

Ако имате въпроси пишете!