2 лева и 5 лева 1965 година

Славянска писменост и Георги Димитров