Чиста марка Преса, Вестник 2008 от Италия.

Много добро състояние.